Back to top

Microscopisch onderzoek van parasieten in faeces

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Parasitologie en mycologie
Groep Parasitologie
Code SPARFE
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Faeces
Recipient voorkeur Potje zonder fixatief
Recipient toegelaten Potje met fixatief
Mininum vereiste volume 1 ml
Speciale afname condities De test wordt enkel uitgevoerd indien ook klinische inlichtingen en een reisanamnese worden geleverd
Bewaarcondities en voorbehandeling Bij kamertemperatuur of in de koelkast
Acceptatiecriteria staalontvangst Max 7 dagen oud
Acceptatiecriteria bijaanvraag Na overleg klinisch bioloog
Transport voorwaarden Bij kamertemperatuur
Analyse frequentie 2 x per week
Antwoordtijd 5 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Eric Nulens 050 45 26 02
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit voor parasitaire en schimmelinfecties, Werkpost Parasitologie
Techniek/methode Aanrijking en kleuring; opsporing van Entamoeba histolytica/dispar, Entamoeba hartmannii, Entamoeba coli, Endilimax nana, Iodamoeba bütschlii, Dientamoeba fragilis, Giardia lamblia e.a.
Mogelijke interferenties Morfologisch kan er geen onderscheid gemaakt worden tussen Entamoeba histolytica (pathogeen) en Entamoeba dispar (apathogeen)
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Geen parasieten aanwezig
Interpretatie Parasieten worden onregelmatig uitgescheiden, daarom kunnen meerdere onderzoeken van faeces noodzakelijk zijn,
Deelname EKE Ja
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB0004 Laboratoriumtesten voor Microbiologie (STJMIC)
RIZIV nr 549813-549824
B-waarde B-400
Versiedatum 29/07/2021