Back to top

Screening van resistentie fenotype bij Aspergillus fumigatus en andere Aspergillus species voor itraconazole, posaconazole en voriconazole door VIPCheck

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Parasitologie en mycologie
Groep Mycologie
Code VIP
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Aspergillus fumigatus kweek
Recipient voorkeur Sabouraud agar buis
Recipient toegelaten Agar bodem
Bewaarcondities en voorbehandeling Verse kweek
Acceptatiecriteria staalontvangst Enkel na kweek uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag Na overleg microbioloog
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie 1x per week indien voldoende groei
Antwoordtijd < 1 week
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Eric Nulens 050 45 26 02
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit voor parasitaire en schimmelinfecties, Werkpost Schimmels
Techniek/methode VIPCheck (www.vipcheck.nl)
Mogelijke interferenties Contaminatie
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief gevoelig of resistent
Interpretatie Kwalitatief resultaat: resistentie voor Itraconazole, voriconazole en posaconazole wordt bepaald in 1 cupje en vergeleken tov het controle cupje; groei of geen groei
De test is enkel gevalideerd voor Aspergillus fumigatus isolaten, maar zou ook voor andere Aspergullus species kunnen uigevoerd worden. Voriconazole of posaconale resistente isolaten worden naar UZ Leuven verstuurd voor confirmatie
Deelname EKE Nee
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier Enkel na overleg met microbioloog
RIZIV nr 550071-550082; 550874-550885, 550955-550966
B-waarde B400
Zoektermen Fungigram, schimmel, vipcheck
Versiedatum 29/07/2021