Back to top

Kweek van pathologische schimmels in niet-dermatologische stalen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Parasitologie en mycologie
Groep Mycologie
Code KSCHAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Niet-dermatologische monsters: biopt, weefsel, cerebrospinaal vocht, (bronchus)apsiraat
Recipient voorkeur Potje
Recipient toegelaten eswab
Bewaarcondities en voorbehandeling Tijdens de openingsuren van het laboratorium worden de monsters behandeld bij aankomst. Daarbuiten worden ze opgeslagen in de koelkast en de volgende morgen behandeld. Monsters mogen gedurende maximaal 24 uur bewaard worden in de koelkast.
Acceptatiecriteria staalontvangst max 24 uur oud
Acceptatiecriteria bijaanvraag Na overleg klinisch bioloog
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 10 dagen; 30 dagen voor Cryptococcus
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Eric Nulens 050 45 26 02
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit voor parasitaire en schimmelinfecties, Werkpost Gisten en Schimmels
Techniek/methode Kweek
Mogelijke interferenties Antifungale therapie bij de patiënt kan de groei van schimmels onderdrukken
Interpretatie Schimmelkweken op cerebrospinaal vocht heeft een lage gevoeligheid.
Deelname EKE Ja
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie (STJ-MIC)
RIZIV nr 550550-550561,550594-550605, 550572-550583, 550535-550546
B-waarde 200-250
Versiedatum 29/07/2021