Back to top

Kweek van gisten in klinische monsters

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Parasitologie en mycologie
Groep Mycologie
Code KGISAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Alle monsters uitgezonderd faeces
Recipient voorkeur Potje, eSwab, spuit
Bewaarcondities en voorbehandeling Tijdens de openingsuren van het laboratorium worden de monsters behandeld bij aankomst. Daarbuiten worden ze opgeslagen in de koelkast en de volgende morgen behandeld. Monsters mogen gedurende maximaal 24 uur bewaard worden in de koelkast.
Acceptatiecriteria staalontvangst Max 24 uur na afname
Acceptatiecriteria bijaanvraag Na overleg klinisch bioloog
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Dagelijks, wordt niet afgewerkt in het weekend en op feestdagen, uitgezonderd bij invasieve infecties
Antwoordtijd dermatologische monsters 28 dagen; niet-dermatologische monsters 7 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Eric Nulens 050 45 26 02
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit voor parasitaire en schimmelinfecties, Werkpost Gisten en Schimmels
Techniek/methode Microscopisch onderzoek en kweek
Mogelijke interferenties Antifungale therapie bij de patiënt kan de groei van gisten onderdrukken
Deelname EKE Ja
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie (STJ-MIC)
RIZIV nr 550830-550841, 550616-550620
B-waarde 150-250
Versiedatum 29/07/2021