Back to top

Parvovirus B19 DNA detectie en virale lading bepaling

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Virale DNA/RNA detectie
Code 55032
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum of EDTA-plasma
Lichaamsmateriaal toegelaten lumbaal vocht, vruchtwater en andere punctievochten, weefsel, beenmerg
Recipient voorkeur EDTA tube
Recipient toegelaten steriele tube
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 550 µL
Speciale afname condities Opgelet: bijaanvragen op bloed zijn enkel en alleen toegelaten indien er serum in de serotheek zit (correcte pre-analytische fase ondergaan), en niet op potentieel gecontamineerd EDTA-plasma.
Bewaarcondities en voorbehandeling Koelkast
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Transport binnen de 24 uur na afname bij 2-30°C, indien het transport langer duurt het monster bewaren bij 2-8°C of bij < -18°C, geen voorbehandeling noodzakelijk
Analyse frequentie 2 à 3x/week op dinsdag en donderdag/vrijdag
Antwoordtijd < 5 dagen
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 24 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Marijke Reynders
Techniek/methode LDT: Real-time qPCR
Toestel Viia-7 analyzer
Eenheid of kwalitatief copies/mL
Referentie waarden Negatief (LOD 100 copies/mL)
Interpretatie Parvovirus B19 is een enkelstrengs DNA-virus dat behoort tot de familie der Parvoviridae. Overdracht gebeurt via druppelinfectie of via besmette bloedproducten.
De kliniek van de ziekte varieert van een subklinische infectie tot een bifasisch ziektebeeld. De aan de viremie gerelateerde prodromale fase uit zich in een kort, mild, nonspecifiek ziektebeeld dat bestaat uit koorts, malaise, spierpijn, hoofdpijn en jeuk. Erythema infectiosum ontwikkelt zich 5 tot 7 dagen later: een fijnvlekkig vlindervormig exantheem dat begint in het gezicht: ‘slapped cheeks’ of appelwangen. Het exantheem kan zich uitbreiden over de romp en de extremiteiten, waarbij vooral de strekzijde is aangedaan. Door vervloeiing en centrale ophelderingen heeft het een kantachtig of netvormig karakter. Exantheem van de handpalm en voetzolen is eveneens beschreven. Het exantheem verdwijnt gewoonlijk binnen een week, maar kan gedurende drie weken herhaaldelijk terugkomen als reactie op warmte, kou, inspanning of stress. Tegelijkertijd met het exantheem worden bij kinderen in 5 tot 10% van de gevallen gewrichtsklachten van handen, voeten, knieën en polsen gezien. Bij volwassen patiënten staan gewrichtsklachten op de voorgrond, met name bij vrouwen. Vaak zijn zij het enige symptoom. Over het algemeen zijn de gewrichtsklachten na 1 tot 3 weken weer verdwenen, maar bij 20% van de vrouwelijke patiënten kunnen deze klachten maanden aanhouden, soms zelfs tot twee jaar. Hemolytische anemie of een hemofagocytair syndroom kunnen uitgelokt worden door Parvo B19.
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire microbiologie en antivirale middelen
RIZIV nr € 50, ten laste van patiënt.
Versiedatum 5/06/2023