Back to top

Norwalk virus RNA detectie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Virale DNA/RNA detectie
Code 55093
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur faeces
Lichaamsmateriaal toegelaten rectale wisser, LV
Recipient voorkeur potje
potj
Recipient toegelaten LV in steriele buis
Analysevolume 1 g faeces / 550 µL lumbaal vocht
Bewaarcondities en voorbehandeling Indien snel transport naar het labo niet mogelijk is, dienen de monsters bij 4°C bewaard (gedurende maximaal 96u).
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Gekoeld
Antwoordtijd max. 72u
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 4u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode De analyse verloopt niet apart, wel op gastro-intestinale micro-arraykaart tesamen met astro-, rota-, adeno-, entero-, sapo- en hepatitis E virussen; bacteriële en parasitaire pathogenen.
Voor norovirus zoeken we standaard naar norovirus genotype I, II en IV.
Toestel Viia7
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
NW Man Negatief
NW Vrouw Negatief
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie
RIZIV nr Zie MGITAC
Zoektermen norovirus, noro, norwalk
Versiedatum 13/12/2022