Back to top

Influenza A en B RNA detectie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Virale DNA/RNA detectie
Code 55092
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Nasopharyngeaal aspiraat, BAL, nasopharyngeale wisser + keelwisser in UTM
Lichaamsmateriaal toegelaten CSV, sinusaspiraat, nasal wash, opgehoest sputum
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 800 µL
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Onmiddellijk naar het laboratorium, bewaren in de koelkast bij +2-+8°C gedurende maximum 96 uren, indien lagere bewaring: bij -70C°.
Analyse frequentie Dagelijks in het respiratoir seizoen, minimaal 2x/week
Antwoordtijd 24 uur- maximaal 5 dagen
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 24 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Microbiologie
Techniek/methode Automatische extractie op QiaSymphony (Qiagen) gevolgd door amplificatie target-RNA & controle aanwezig cellulair materiaal via in house real-time PCR voor Influenza A en Influenza B virus wat betreft de CSV-stalen. De respiratoire monsters worden bij voorkeur geanalyseerd dmv de Respiratoire TAC voor detectie van 34 pathogenen, gezien een ILI niet specifiek en alleen door influenzavirussen wordt veroorzaakt, en obv klinische symptomen men het causaal agens onmogelijk kan voorspellen.
Toestel Viia 7 (life technologies)
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Deelname EKE INSTAND, QCMD
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie
B-waarde zie Respi-TAC analyse (MRESPI)
Versiedatum 13/12/2022