Back to top

Humane rhinovirussen RNA bepaling

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Virale DNA/RNA detectie
Code 55092
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Nasopharynxaspiraat - Nasopharyngeale wisser samen met keelwisser (flocked swabs) in UTM-buisje
Lichaamsmateriaal toegelaten BAL, sinusaspiraat, nasal wash, neusaspiraat, opgehoest sputum
Recipient voorkeur Schroefdoptube, UTM-buisje
Recipient toegelaten Potje, spuitje met dop
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 800 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Indien snel transport naar het labo niet mogelijk is, dienen de monsters bij 4°C bewaard (gedurende maximaal 96u).
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Respiratoire monsters dienen zo snel mogelijk naar het labo getransporteerd te worden; zoniet moet men ze bewaren bij 4°C tot transport (gedurende maximum 96 uur). Indien bewaring voor transport langer duurt, graag bij -80°C.
Analyse frequentie Minimaal 2x/week; in het respiratoir seizoen dagelijks
Antwoordtijd 24 uur tot 5 dagen
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 24 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode De test is gebaseerd op 3 processen:

(i) DNA/RNA bereiding via de geautomatiseerde QS extractie (Qiagen). Tijdens iedere extractie wordt PDV toegevoegd aan het te extraheren monster en dit fungeert als extractie- en amplificatie controle.

(ii) Mengen van het extract met de Mastermix en laden van de arraykaart

(iii) Simultane PCR amplificatie en detectie van het doelwit DNA en het interne controle DNA gebruik makend van specifieke primers en probes. De doelwitsequenties wordt opgespoord in 48 verschillende uniplex real-time PCR reacties, en aparte reactie is voorzien om PDV als interne controle op te sporen, 18S rRNA en RNAseP als controle op de aanwezigheid van humane cellen.
Toestel Viia 7 (life technologies)
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Geen detectie van viraal RNA
Interpretatie Humane rhinovirussen (binnen de familie picornavirussen; > 150 serotypes beschreven) zijn gekend als meest frequente oorzaak van acute bovenste luchtweginfectie, zoals common cold, in kinderen en volwassenen. Daarentegen werden ze traditioneel niet geassocieerd aan lage luchtweginfectie of significante morbiditeit. Met de ontwikkeling van moleculaire assays om respiratoire virussen te detecteren, worden rhinovirussen in toenemende mate teruggevonden in gehospitaliseerde kinderen en volwassenen met ernstige lage luchtweginfectie. Intussen is er actueel een forse groei in literatuurdata die ondersteunen dat rhinovirussen oorzakelijke agentia kunnen zijn van asthma exacerbatie, bronchiolitis, en virale pneumonie, frequente hospitalisatieredenen kunnen zijn van kinderen en volwassenen. Hayden reviewed de evidentie dat rhinovirussen vlot kunnen repliceren thv lage luchtweginfectie. Hohenthal et al vond in een studie van 231 gevallen van CAP, 5 gevallen waar enterovirussen de enige aangetoonde agentia waren en 2 gevallen waar rhinovirussen als enige agentia werden geïdentificeerd. Ghosh beschreef 4 volwassen patiënten met significante beenmergsuppressie volgend op bloed- en beenmerg transplantatie die rhinovirusinfectie opliepen met fatale pneumonie tot gevolg. Geen andere pathogenen buiten rhinovirussen konden in het licht gesteld worden bij deze 4 individuen en bij autopsie werd telkens een beeld van interstitiële pneumonitis gevonden.
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie
B-waarde 50 euro ten laste van patiënt per respiratoire micro-array test
Versiedatum 13/12/2022