Back to top

Humaan respiratoir syncytiaal virus (RSV) RNA detectie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Virale DNA/RNA detectie
Code 55092
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Nasopharynxaspiraat - Nasopharyngeale wisser samen met keelwisser (flocked swabs) in UTM-buisje
Lichaamsmateriaal toegelaten BAL, sinusaspiraat, nasal wash, neusaspiraat, opgehoest sputum
Recipient voorkeur Schroefdoptube, UTM-buisje
Recipient toegelaten Potje, spuitje met dop
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 800 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Indien snel transport naar het labo niet mogelijk is, dienen de monsters bij 4°C bewaard (gedurende maximaal 96u).
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Respiratoire monsters dienen zo snel mogelijk naar het labo getransporteerd te worden; zoniet moet men ze bewaren bij 4°C tot transport (gedurende maximum 96 uur). Indien bewaring voor transport langer duurt, graag bij -80°C.
Analyse frequentie Minimaal 2x/week; in het respiratoir seizoen dagelijks
Antwoordtijd 24 uur tot 5 dagen
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 24 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode De test is gebaseerd op 3 processen:

(i) DNA/RNA bereiding via de geautomatiseerde QS extractie (Qiagen). Tijdens iedere extractie wordt PDV toegevoegd aan het te extraheren monster en dit fungeert als extractie- en amplificatie controle.

(ii) Mengen van het extract met de Mastermix en laden van de arraykaart

(iii) Simultane PCR amplificatie en detectie van het doelwit DNA en het interne controle DNA gebruik makend van specifieke primers en probes. De doelwitsequenties wordt opgespoord in 48 verschillende uniplex real-time PCR reacties, en aparte reactie is voorzien om PDV als interne controle op te sporen, 18S rRNA en RNAseP als controle op de aanwezigheid van humane cellen.
Toestel Viia 7 (life technologies)
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Geen detectie van viraal RNA
Interpretatie Respiratory syncytial virus (RSV) is also significant cause of pneumonia in adults. Dowell et al., in a study of patients admitted to the hospital for community-acquired pneumonia,
reported that RSV was the third most common cause of community-acquired pneumonia in hospitalized patients, behind Streptococcus pneumonia and influenza virus. Johnstone et al. reported that RSV was responsible for 2.6% of community acquired-pneumonia cases in adults. Thompson et al. estimated that, between the 1990-1991 and 1998-1999 pneumonia seasons, RSV was associated with 2707 deaths annually; 78% of deaths related to respiratory/circulatory problems occurred in people aged >65 years.
The clinical features of RSV infection in hospitalized patients included nasal congestion, dyspnea, and wheezing. Cough was nearly universal. Twenty percent of these patients had pneumonia. Dowell et al. also noted that wheezing was more frequent in RSV pneumonia patients than in patients with pneumonia due to other causes, as was the presence of rhonchi and nonelevated white cell counts. Radiographically, the infiltrates associated with RSV pneumonia were often small, focal, and unilateral, although Dowell et al. had patients with pneumonia with infiltrates reported to be lobar in distribution.
Falsey et al. reported that the death rate for elderly hospitalized patients with RSV infection was 10%; mortality specifically associated with pneumonia was not noted. Risk factors
for severe infection included underlying chronic pulmonary disease and low serum neutralizing antibody levels and, for respiratory failure, included concurrent cardiopulmonary
disease and high nasal viral loads.
Outbreaks of RSV infection have occurred in long-term care facilities, with high attack rates and high death rates.
RSV infection is a significant risk for bone marrow transplant recipients and patients with leukemia, among whom mortality rates have approximated 50%.
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie
B-waarde 50 euro ten laste van patiënt per respiratoire micro-array test
Versiedatum 13/12/2022