Back to top

Humaan metapneumovirus (hMPV) RNA detectie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Virale DNA/RNA detectie
Code 55092
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Nasopharynxaspiraat - Nasopharyngeale wisser samen met keelwisser (flocked swabs) in UTM-buisje
Lichaamsmateriaal toegelaten BAL, sinusaspiraat, nasal wash, neusaspiraat, opgehoest sputum
Recipient voorkeur Schroefdoptube, UTM-buisje
Recipient toegelaten Potje, spuitje met dop
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 800 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Indien snel transport naar het labo niet mogelijk is, dienen de monsters bij 4°C bewaard (gedurende maximaal 96u).
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Respiratoire monsters dienen zo snel mogelijk naar het labo getransporteerd te worden; zoniet moet men ze bewaren bij 4°C tot transport (gedurende maximum 96 uur). Indien bewaring voor transport langer duurt, graag bij -80°C.
Analyse frequentie Minimaal 2x/week; in het respiratoir seizoen dagelijks
Antwoordtijd 24 uur tot 5 dagen
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 24 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode De test is gebaseerd op 3 processen:

(i) DNA/RNA bereiding via de geautomatiseerde QS extractie (Qiagen). Tijdens iedere extractie wordt PDV toegevoegd aan het te extraheren monster en dit fungeert als extractie- en amplificatie controle.

(ii) Mengen van het extract met de Mastermix en laden van de arraykaart

(iii) Simultane PCR amplificatie en detectie van het doelwit DNA en het interne controle DNA gebruik makend van specifieke primers en probes. De doelwitsequenties wordt opgespoord in 48 verschillende uniplex real-time PCR reacties, en aparte reactie is voorzien om PDV als interne controle op te sporen, 18S rRNA en RNAseP als controle op de aanwezigheid van humane cellen.
Toestel Viia 7 (life technologies)
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Geen detectie van viraal RNA
Interpretatie Humaan metapneumovirus (hMPV), voor de eerste maal beschreven in 2001, is intussen één van de belangrijkste virale pathogenen verantwoordelijk voor acute luchtweginfectie in kinderen, maar eveneens in ouderlingen en immuungedeprimeerde patiënten. De dichtst aan hMPV-verwante pathogeen is humaan respiratoir syncytiaal virus (hRSV), de meest voorkomende oorzaak van bronchiolitis en pneumonie in jonge kinderen. hMPV is geclassificeerd in 2 verschillende virale groepen A en B, en kent een seizoensvariatie in landen met een gematigd klimaat waarbij de meeste infecties optreden in de winter en de lente. Gezien de gekende praltische moeilijkheden om hMPV in vitro op te kweken uit klinische respiratoire monsters, wordt de diagnose in het algemeen bekomen dmv real-time polymerase chain reaction.

Zoals andere Paramyxoviridae, heeft hMPV een negative-sense single-stranded RNA genoom dat 8 genen omvat die coderen voor 9 verschillende eiwitten. De genomische organisatie en functies van oppervlaktebinding en glycoproteïnefusie zijn relatief gelijkaardig aan deze van hRSV. Ondanks de zoektocht van vele groepen naar de virale levenscyclus van hMPV blijven tal van vragen onbeantwoord met betrekking tot de exacte rol van virale proteïnen thv binding, fusie en replicatie van het virus.
Tot op heden is er geen enkel middel goedgekeurd om hMPV infecties te bestrijden en te verslaan. De meerderheid van de bekeken agentia die voor hMPV getest werden, hebben reeds activiteit getoond tegen hRSV infecties. Sommige innovatieve benaderingen gebaseerd op RNA interferentie en op fusie inhibitoren hebben efficiëntie getoond in vitro en in dierenonderzoek, en zouden voordelig kunnen zijn in de behandeling van humane hMPV ziekte. Moeilijkheden ten overstaan ven het induceren van een persisterende immuunrespons vertegenwoordigen de grootste uitdaging in het ontwikkelen van een effectief hMPV vaccin.
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie
B-waarde 50 euro ten laste van patiënt per respiratoire micro-array test
Versiedatum 5/06/2023