Back to top

Humaan bocavirus DNA bepaling

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Virale DNA/RNA detectie
Code 55092
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Nasopharynxaspiraat - Nasopharyngeale wisser samen met keelwisser (flocked swabs) in UTM-buisje
Lichaamsmateriaal toegelaten BAL, sinusaspiraat, nasal wash, neusaspiraat, opgehoest sputum
Recipient voorkeur Schroefdoptube, UTM-buisje
Recipient toegelaten Potje, spuitje met dop
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 800 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Indien snel transport naar het labo niet mogelijk is, dienen de monsters bij 4°C bewaard (gedurende maximaal 96u).
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Respiratoire monsters dienen zo snel mogelijk naar het labo getransporteerd te worden; zoniet moet men ze bewaren bij 4°C tot transport (gedurende maximum 96 uur). Indien bewaring voor transport langer duurt, graag bij -80°C.
Analyse frequentie Minimaal 2x/week; in het respiratoir seizoen dagelijks
Antwoordtijd 24 uur tot 5 dagen
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 24 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode De test is gebaseerd op 3 processen:

(i) DNA/RNA bereiding via de geautomatiseerde QS extractie (Qiagen). Tijdens iedere extractie wordt PDV toegevoegd aan het te extraheren monster en dit fungeert als extractie- en amplificatie controle.

(ii) Mengen van het extract met de Mastermix en laden van de arraykaart

(iii) Simultane PCR amplificatie en detectie van het doelwit DNA en het interne controle DNA gebruik makend van specifieke primers en probes. De doelwitsequenties wordt opgespoord in 48 verschillende uniplex real-time PCR reacties, en aparte reactie is voorzien om PDV als interne controle op te sporen, 18S rRNA en RNAseP als controle op de aanwezigheid van humane cellen.
Toestel Viia 7 (life technologies)
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Geen detectie van viraal RNA
Interpretatie Humane bocavirussen zijn "nieuwe" parvovirussen, voor de eerste maal beschreven door Allander in 2005, die niet cultiveerbaar zijn. Ze worden geïsoleerd in 2% tot 19% van klinische monsters van patiënten (voornamelijk prevalent aanwezig in kinderen) met acute respiratoire symptomen, en werden ook reeds teruggevonden in faeces, bloed en uiterst zeldzaam in CSV. Primaire humane bocavirus infectie kan (bij pediatrische en immuungedeprimeerde volwassenen standaard) gevolgd worden door een lange periode van virale shedding, frequent geassocieerd aan andere agentia. agents. Zijn exacte rol in pathogenese van respiratoire ziekte is nog niet volledig uitgeklaard, en we zien bocavirussen in 60% van de respiratoire stalen opduiken in coïnfectie. Fry et al. bestudeerde 1171 patiënten (in Thailand) die symptomen van pneumonie vertoonden en die een thorax radiografie ondergingen. Vier van deze patiënten met bewezen longontsteking waren ≥65 jaar en hadden een humane bocavirus infectie, waarbij in 2 van hen bocavirus als enige agens gedetecteerd werd.
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie
B-waarde 50 euro ten laste van patiënt per respiratoire micro-array test
Versiedatum 13/12/2022