Back to top

HIV infectie bij neonaten van HIV-seropositieve moeder

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Virale DNA/RNA detectie
Code 55025
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur volbloed
Recipient voorkeur EDTA tube
Mininum vereiste volume Minimaal 3 mL EDTA vol bloed
Speciale afname condities Monsters worden afgenomen op woensdagnamiddag of ten laatste op donderdagmorgen. Het monster moet donderdagmorgen vòòr 9.00 uur aan de receptie van het laboratorium afgegeven worden, zodat de buis onmiddellijk kan verstuurd worden. Dit onderzoek wordt naar het AIDS referentie laboratorium in het UZ Gent opgestuurd. Bij ontslag van het patiëntje (+- de 3de dag), na 1 maand, 3 maanden, 6 maanden en 1 jaar wordt een onderzoek uitgevoerd
Bewaarcondities en voorbehandeling Vol bloed (EDTA) 6 uur bij kamertemperatuur, 24 uur bij 2-8°C;
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Transport voorwaarden Moet binnen de 24 uur na afname op het Aids Referantie Laboratorium toekomen, af te leveren vóór 16 uur. Bij kamertemperatuur verzenden
Analyse frequentie 1x per week - verzending op donderdag
Antwoordtijd < 18 dagen (TAT onderaannemer: 10 werkdagen)
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Aidsreferentielabo (ARL) UZ Gent De Pintelaan 185, 9000 Gent.
Techniek/methode Moleculaire detectie van virus (viraal RNA) en proviraal genoom
Eenheid of kwalitatief kwalitatief
Interpretatie De kans dat een kind met een negatieve PCR test kort na de geboorte toch geïnfecteerd blijkt met HIV is quasi nihil indien er geen andere risicofactoren voor transmissie zijn postpartaal.
Indien aangewezen, kan de verdere opvolging van een kind dat seronegatief geworden is voor HIV gebeuren met klassieke serologie.
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire microbiologie en antivirale middelen
Diagnoseregel Pasgeborenen van een HIV positieve moeder
Versiedatum 30/03/2023