Back to top

Herpes Simplex virus (HSV-1 & HSV-2) DNA detectie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Virale DNA/RNA detectie
Code 55017
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur lumbaalvocht, BAL, EDTA-plasma (neonaten), cutane/mucosale wissers in viraal transportmedium (UTM)
Lichaamsmateriaal toegelaten biopten uit respiratoire of gastro-intestinale tractus, placenta, genitale monsters, amnionvocht, voorkamer- en vitreumvocht, e-swabs (NOOIT HEPARINE)
Recipient voorkeur in functie van de kliniek
Mininum vereiste volume 600 µL
Analysevolume 550 µL
Speciale afname condities Opgelet: bijaanvragen op bloed zijn enkel en alleen toegelaten indien er serum in de serotheek zit (correcte pre-analytische fase ondergaan), en niet op potentieel gecontamineerd EDTA-plasma.
Bewaarcondities en voorbehandeling 24 uur bij kamertemperatuur, bijkomend 24 uur bij 2-8°C , langer bij < -18°C, geen voorbehandeling noodzakelijk
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Transport binnen de 24 uur na afname bij 2-30°C, indien het transport langer duurt het monster bewaren bij 2-8°C of bij < -18°C, geen voorbehandeling noodzakelijk
Analyse frequentie Dagelijks op "edele" monsters (CSV, amnionvocht, placenta, plasma van neonaten en immuungecompromitteerde patiënten, oogvocht); 2x/week (op dinsdag en vrijdag voor routine diagnostiek)
Antwoordtijd 24 uur tot 5 dagen
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 8 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode Automatische extractie van viraal DNA op QiaSymphony (na spiken van staal met interne extractie- en amplificatie-controle, SHV-1).

Home-made Real time multiplex PCR voor de simultane detectie van het target-DNA, HSV type 1 en 2, en Seal herpes virus (SHV-1).
Mogelijke interferenties Geen kruisreactie werd vastgesteld op basis van de BLAST analyse, noch tijdens amplificatie in de aanwezigheid van 8 andere micro-organismen (EBV, VZV, CMV, Adenovirus, Polyomavirus JC-BK, N. meningitidis, S. pneumoniae). De aanwezigheid van andere parameters hebben geen invloed op de amplificatie-efficiëntie van HSV. Deze amplificatiemethode wordt beschouwd als een methode met een zeer hoge specificiteit.
Toestel Viia 7 of ABI 7500 (life technologies)
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Afwezigheid van HSV-1/2 DNA detectie.
Interpretatie Een gevoeligheid van ongeveer 150 kopieën/ml in plasma-LV-UTM, een gevoeligheid van 1500 kopieën/ml in BAL
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Ja, ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire microbiologie en antivirale middelen
Cumulregel Zie diagnoseregels
Diagnoseregel 1° Patiënten met neurologische symptomen van encephalitis, meningoencephalitis, meningitis, myelitis (MHSVK1). Maximum 2 bepalingen per episode.
2° Patiënten met oftalmologische aandoeningen : keratitis, uveïtis, acute retinitis (MHSVK2). Maximum 2 bepalingen per episode.
3° Herpes neonatorum (MHSVK3). Maximum 1 bepaling per episode.
4° Immuungecompromiteerde patiënten met oesophagale, intestinale of respiratoire tractus laesies (MHSVK4). Maximum 2 bepalingen per episode.
RIZIV nr 556813-556824
B-waarde B2000
Versiedatum 13/12/2022