Back to top

Hepatitis E RNA detectie en virale lading bepaling

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Virale DNA/RNA detectie
Code 55010
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur plasma
Lichaamsmateriaal toegelaten serum; faeces
Recipient voorkeur EDTA-tube
Recipient toegelaten serum buis; potje
Mininum vereiste volume 1 mL serum of plasma; erwtje faeces
Analysevolume 550 µL serum of plasma; erwtje faeces
Speciale afname condities Geen sterk lipemische, icterische of gehemolyseerde stalen opsturen. Opgelet: bijaanvragen op bloed zijn enkel en alleen toegelaten indien er serum in de serotheek zit (correcte pre-analytische fase ondergaan), en niet op potentieel gecontamineerd EDTA-plasma.
Bewaarcondities en voorbehandeling (1) Vol bloed (EDTA of serum): transport bij kamertemperatuur binnen de 24 uur na afname;
(2) Plasma of serum, afgescheiden van de rode bloedcellen: transport binnen de 24 uur na afname bij 2-30°C, tussen 24 en 48 uur na afname bij 2-8°C, indien langer, transport bij < -18°C;
(3) Faeces: transport bij kamertemperatuur binnen de 24 uur na afname
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Analyse frequentie 2x/week (op dinsdag en vrijdag voor routine diagnostiek)
Antwoordtijd 24 uur tot 4 dagen
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 4 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode Laboratory Developed Real time multiplex PCR voor de simultane detectie van het target-RNA voor HEV, en van de interne controle.
Toestel Viia 7 (life technologies)/ABI 7500
Eenheid of kwalitatief IU/mL (gestandaardiseerd dmv WHO-standaard)
Referentie waarden Afwezigheid van HEV RNA detectie (resultaat < detectielimiet van PCR, LOD ca. 400 IU/mL)
Interpretatie Hepatitis E, de 5de gekende vorm van humane virale hepatitis, is vermoedelijk de meest voorkomende oorzaak van acute hepatitis en geelzucht wereldwijd. Deze ziekte werd initieel geïdentificeerd in 1980 als "epidemische non-A, non-B hepatitis", een infectieuze, waterborne ziekte vergelijkbaar met HAV, die frequent voorkwam in ontwikkelingslanden, maar zelden elders. Drie jaren later, visualiseerde Mikhail Balayan het hepatitis E virus (HEV) gebruik makend van immuun-electronmicroscopie om zijn eigen faeces te onderzoeken, die hij verzameld had na auto-infectie met infectieuze partikels. Het viraal genoom werd subsequent geïsoleerd en gesequeneerd vanuit galstalen bekomen uit experimenteel geïnfecteerde makaken. Deze sequenering van HEV RNA liet een verdere karakterisatie toe en tevens een ontwikkeling van assays voor anti-HEV antilichaambepaling. Gevoelige ELISA's toonden aan dat anti-HEV antistoffen frequent gezien worden in US en andere ontwikkelde landen. Hoge ratio's van antistofpositiviteit werd geobjectiveerd in verscheidenen zoogdierspecies, voornamelijk in varkens. In 1997 werd een "zwijnestam" van HEV geïdentificeerd en geklasseerd als genotype 3. Kort daarna werden gevallen van acute hepatitis E gerapporteerd in mensen in US, en wat later in Europa, Nieuw- Zeeland, en Australia. Een verschillende zwijnestam (genotype 4) werd geïdentificeerd in Japan en China. In de voorbije jaren werden sporadische autochtone (lokaal opgelopen) gevallen van genotype 3 en 4 HEV infectie in toenemende mate gerapporteerd in ontwikkelde landen, inclusief gevallen van acuut leverfalen, chronische hepatitis, cirrhose, en eind-stadium leverziekte tgv HEV.
AlloHSCT recipiënten zouden pretransplantatie gescreend dienen te worden op HEV (zowel dmv serologie als dmv RNA). Verder is een differentiaal diagnosis inclusief hepatitis E aangewezen in alle alloHSCT patienten met ernstig leverenzyme abnormaliteiten. (Blood. 2013;122(6):1079-1086)
Deelname EKE INSTAND
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire microbiologie en antivirale middelen
B-waarde 30 euro ten laste van patiënt
Versiedatum 30/03/2023