Back to top

Hepatitis D (delta) RNA detectie & virale lading bepaling

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Virale DNA/RNA detectie
Code 55009
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum geltube
Analysevolume 1 mL
Speciale afname condities Analyse wordt enkel uitgevoerd in aanwezigheid van actieve HBV-infectie (enkel bij patiënten die HBV Surface-Antigen positief zijn).
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaar de stalen bij 4°C vóór verzending. De stalen zijn stabiel gedurende 14 dagen bij ≤37°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Kamertemperatuur. Verstuur in een driedubbele verpakking bij kamertemperatuur. De container moet hermetisch worden afgesloten.
Analyse frequentie 1 x per week of per twee weken, afhankelijk van het aantal aanvragen.
Antwoordtijd TAT 14d
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Sciensano - Labo Virologie, Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel
Techniek/methode RT-PCR met commerciële kit (Altona Diagnostics):
RealStar® HDV RT-PCR Kit 1.0
Eenheid of kwalitatief Eenheid: log IU/mL
Referentie waarden Negatief
Accreditatie ISO 15189
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire microbiologie en antivirale middelen + Steeds meesturen van aanvraagformulier Sciensano: https://www.wiv-isp.be/Epidemio/NRC/FORMS/Aanvraagformulier_Hepatitis.pdf
Diagnoseregel HBV-DNA en HBsAg positief
RIZIV nr geen (analyse binnen referentie-activiteit NRL Hepatitis virussen)
B-waarde NVT
Versiedatum 13/12/2022