Back to top

Hepatitis C virus Virale lading bepaling

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Virale DNA/RNA detectie
Code 55061
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Bloed
Recipient voorkeur EDTA-buis
Recipient toegelaten serum buis
Mininum vereiste volume 2 mL
Analysevolume 1,2 mL
Speciale afname condities Opgelet: bijaanvragen op bloed zijn enkel en alleen toegelaten indien er serum in de serotheek zit (correcte pre-analytische fase ondergaan), en niet op potentieel gecontamineerd EDTA-plasma.
Bewaarcondities en voorbehandeling (1) Vol bloed (EDTA of serum) 6 uur bij kamertemperatuur, 24 uur bij 2-8°C;
(2) Serum of plasma (afgescheiden van de rode bloedcellen door centrifugatie bij 800-1600 x g gedurende 20 minuten): 24uur bij 2-30°C, 72u bij 2-8°C, langer bij =<-70°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden (1) Vol bloed (EDTA of serum) transport bij kamertemperatuur bij binnen de 6 uur na afname; (2) Plasma of serum afgescheiden van de rode bloedcellen transport binnen de 24 uur na afname bij 2-8°C, indien >24 uur, transport bij < -50°C (carbo-ijs)
Analyse frequentie Meermaals/week
Antwoordtijd 24 uur tot 8 dagen
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode Het GeneXpert Instrument automatiseert en integreert staalpurificatie, nucleïnezuur amplificatie, en detectie van de virale targetsequentie d.m.v. RT-PCR die gebruik maakt van fluorescentie om het beoogde HCV RNA te detecteren. Het systeem maakt gebruik van wegwerpcartridges voor éénmalig gebruik die de RT-PCR reagentia bevatten en waarin de RT-PCR reactie plaatsvindt. Omdat de cartridges self-contained zijn, is kruiscontaminatie tussen stalen quasi uitgesloten.
De HCV VL Assay omvat reagentia voor de detectie van het HCV RNA in stalen, bevat ook twee interne controles die gebruik worden voor de kwantificatie van het HCV RNA. De interne controles monitoren recovery en de aanwezigheid van inhibitor(en) in de RT en PCR reacties.
The Probe Check Control (PCC) controleert reagens rehydratatie, PCR tube filling in de cartridge, probe integriteit, en dye stabiliteit.
Mogelijke interferenties Opgelet: deze HCV VL assay detecteert en kwantificeert de HCV genotypes 1-6 over een breed meetbereik, maar indien patiënt geïnfecteerd is met een ander genotype hebben we geen enkele zekerheid omtrent detectie en/of exacte kwantificatie van het virus. Bij klinisch vermoeden over bv infectie met HCV GT7, gelieve ons te verwittigen op 2603 voor een alternatieve PCR met HCV sequenering.
Meerdere vries dooi cycli moeten vermeden worden. Ontdooi bevroren monsters bij 15-30°C of bij 2-8°C. Eens ontdooid, en indien de monsters niet onmiddellijk verwerkt worden moeten deze bewaard worden bij 2-8°C voor maximaal 6 uur. Ontdooide monsters worden steeds voor de verdere verwerking 5 minuten gecentrifugeerd bij 2000xg.
Toestel GeneXpert (Cepheid)
Eenheid of kwalitatief IU/ml
Referentie waarden HCV lineair meetbereik van de test 10 IU/ml - 10e8 IU/ml
NW Man Negatief
NW Vrouw Negatief
Interpretatie (1) Negatief: HCV RNA werd niet gedetecteerd (Cepheid methode: quantificatielimiet 10 IU/ml).
(2) Positief: HCV RNA werd getedecteerd, aantal IU/ml wordt weergegeven.
(3) Laag positief: HCV RNA werd gedetecteerd, echter minder dan 10 IU/ml. (4) Sterk positief: Viral load kan niet exact gekwantificeerd worden, viral load groter dan 10e8 IU/ml.
Het hepatitis C virus is een geënveloppeerd RNA virus met een diameter van ca. 50 nm, geklasseerd als een apart genus (Hepacivirus) binnen de familie Flaviviridae.De organisatie van het viraal genoom en sequentie van HCV is vergelijkbaar met deze van de pestivirussen en de flaviviruses. HCV heeft een humaan reservoir, maar het virus werd reeds experimenteel overgebracht in chimpansees. Het HCV genoom is erg muteerbaar. Gezien HCV een RNA virus is en efficiënte proofreading capaciteit mist tijdens replicatie, evolueren de virions die mensen infecteren in de loop van de tijd, en dit leidt tot het feit dat HCV persisteert als een verzameling van virus quasispecies. Tengevolge van constante mutatie, zou HCV in staat kunnen worden te ontsnappen aan de immunologische detectie en eliminatie door gastheer. HCV ondergaat snelle mutatie in een hypervariabele regio van het genoom dat codeert voor de enveloppe proteïnes en ontsnapt zo aan de immuunsurveillance door de gastheer. Bijgevolg ontwikkelt de meerderheid van HCV-geïnfecteerde personen chronische infectie. HCV legt eveneens de aangeboren niet-specifieke immuniteit lam.
Deelname EKE QCMD (Jaarlijkse deelname aan QCMD HCV RNA, maximale afwijking 0.5log IU/ml)
Accreditatie Ja, ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire microbiologie en antivirale middelen
Diagnoseregel HCV VL: Deze verstrekking kan per periode van medicamenteuze behandeling slechts 4 maal worden uitgevoerd en aangerekend aan het RIZIV voor zover verantwoord in de context van het opvolgen van deze behandeling (MHCVV2).
PCR HCV (kwalitatief): Deze verstrekking kan slechts worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden: (1) Vermoeden van HCV infectie bij een kind van een bewezen HCVpositieve moeder. In deze indicatie kan de bepaling slechts éénmaal worden aangerekend; code MHCVK1. (2) Aantonen van HCV bij een bewezen HCV-antistof positieve patiënt. In deze indicatie kan de bepaling slechts éénmaal worden aangerekend; code MHCVK2. (3) Aantonen van HCV-infectie in immuungecompromitteerde patiënten met symptomen van hepatitis (inclusief dialyse patiënten), ook bij negatief resultaat voor detectie van anti-HCV antistoffen. In deze indicatie kan de bepaling éénmaal worden aangerekend in de 3 maanden volgend op de symptomen; code MHCVK3. (4) Bij een prikaccident met een HCV positieve persoon en op voorwaarde dat het slachtoffer functionele stoornissen ontwikkelt duidend op een hepatitis. In deze indicatie kan de bepaling éénmaal worden aangerekend in de 3 maanden volgend op de vaststelling van de feiten; code MHCVK4.
RIZIV nr 556732-556743 voor HCV VL

556710-556721 voor PCR HCV (kwalitatief)
B-waarde B3000 voor 556732

B2000 voor 556710
Versiedatum 30/03/2023