Back to top

Hepatitis B virus genotypering & resistentiebepaling

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Virale DNA/RNA detectie
Code 55105-55106
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Bloed
Recipient voorkeur EDTA-buis
Recipient toegelaten Serum buis
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 0,5 mL
Speciale afname condities HBV VL in het monster dient >10000 IU/mL te bedragen alvorens betrouwbare typering mogelijk is.
Bewaarcondities en voorbehandeling (1) Vol bloed (EDTA of serum) 6 uur bij kamertemperatuur, 24 uur bij 2-8°C.
(2) Serum of plasma (afgescheiden van de rode bloedcellen): 24 uur bij 2-30°C, 3 dagen bij 2-8°C , langer bij -70°C
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden (1) Vol bloed (EDTA of serum) transport bij kamertemperatuur bij binnen de 6 uur na afname;
(2) Plasma of serum afgescheiden van de rode bloedcellen, transport binnen de 24 uur na afname bij 2-8°C, indien langer transport bij < -50°C (carbo-ijs)
Analyse frequentie 1x/3 maanden
Antwoordtijd 3 - 90 dagen
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 10 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode Multiplex PCR / Sequenering
Mogelijke interferenties Indien lage HBV VL aanwezig ( <10000 IU/mL) in monster, zal typering technisch onmogelijk zijn. Dus sequencing wordt steeds vooraf gegaan door een HBV-VL bepaling, tenzij er recent een HBV-VL bekend werd (laatste 28d voor genotyperingsaanvraag).
Toestel Amplificatie dmv Viia 7 of ABI 7500 (life technologies); sequenering dmv ABI 3130
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Interpretatie Er werden tot op heden 10 HBV-genotypes geïdentificeerd: A - J, met verschillende geografische spreiding evenals variabele klinische impact. Type A wordt voornamelijk gevonden in Europa en Afrika, B en C in Azië, D in het Mediterraan gebied en India, E in Afrika, F in Zuid-Amerika en Polynesië, G in Frankrijk en de USA, en H in Centraal-Amerika en India. Genotype I en J werden tot op heden in beperkte aantallen gedetecteerd in respectievelijk Vietnam/Laos en op de Ryukyu Islands in Japan. De prevalentie van hepatitis B in een gemeenschap kan ingeschat worden dmv de aanwezigheid van anti-HBc of, meer accuraat, door de proportie van AgHBs-positieve carriers in de populatie. Er zijn minstens 350 miljoen carriers wereldwijd. Deze carrier rate varieert op een uitgesproken manier in verschillende delen van de wereld.
  • Hoge prevalentie gebieden (10-20%) zijn Oost- en Zuid-Oost Azië, de Pacifische Eilanden, en tropisch Afrika.
  • Rusland, het Indische subcontinent, delen van Afrika, Oost- en Zuid-Oost Europa, en delen van Latijns-Amerika zijn gebieden met medium prevalentie (2-10%).
  • De prevalentie is laag (<1%) in de rest van Europa, Australië, en Nieuw-Zeeland, Cananda, en de USA.
  • In Groot-Brittannië is de AgHBs carrier rate in de algemene bevolking lager dan 1%; maar hogere prevalentiecijfers in verscheidenen ethnische minderheden reflecteren tot in zekere mate de prevalenties en de genotypes in de respectievelijke moederlanden.Door middel van sequenering van het HBV amplicon kunnen een aantal gekende mutaties opgespoord worden om specifieke drug-resistenties aan te tonen. Deze data begeleiden de behandelende gastro-enteroloog op het moment dat de virale lading onder antivirale behandeling stagneert of opnieuw oploopt, bij twijfel omtrent de therapeutische compliantie en bij nauwkeurige opvolging en eventueel noodgedwongen aanpassing van HBV (combinatie-)therapie.

Deelname EKE QCMD
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire microbiologie en antivirale middelen (manueel bij te noteren bij "andere analyses")
Diagnoseregel Deze verstrekking kan slechts éénmaal uitgevoerd worden per patiënt (MHBVTY).
RIZIV nr NVT
Versiedatum 13/12/2022