Back to top

Hepatitis B virus DNA detectie en virale lading bepaling

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Virale DNA/RNA detectie
Code 55104
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Bloed
Recipient voorkeur EDTA-buis
Recipient toegelaten Serumbuis
Mininum vereiste volume 2 mL
Analysevolume 1 mL (600 microliter)
Bewaarcondities en voorbehandeling (1) Vol bloed (EDTA of serum) 6 uur bij kamertemperatuur, 24 uur bij 2-8°C;
(2) Serum of plasma (afgescheiden van de rode bloedcellen door centrifugatie bij 800-1600 x g gedurende 20 minuten): 24uur bij 2-30°C, 72u bij 2-8°C, langer bij =<-70°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden (1) Vol bloed (EDTA): transport bij kamertemperatuur bij binnen de 6 uur na afname;
(2) Plasma afgescheiden van de rode bloedcellen: transport binnen de 24 uur na afname bij 2-8°C, indien langer: transport bij < -50°C (carbo-ijs).
Analyse frequentie Meermaals/week
Antwoordtijd 24 uur tot 8 dagen
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 4u
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode De HBV VL Assay, uitgevoerd op het GeneXpert® Instrument Systems, is ontworpen voor de snelle kwantificatie van het Hepatitis B Virus (HBV) DNA in humaan serum of plasma (EDTA). De test maakt gebruik van een geautomatiseerde real-time polymerase chain reactie (PCR) om het HBV DNA te detecteren en te kwantificeren.
Het GeneXpert Instrument automatiseert en integreert staalpurificatie, nucleïnezuur amplificatie, en detectie van de target sequentie in eenvoudige of complexe stalen d.m.v. real-time PCR. Het systeem bestaat uit een instrument, PC, en software om de test te runnen en de resultaten te bekijken. Het systems maakt gebruik van GeneXpert wegwerpcartridges voor éénmalig gebruik die de PCR reagentia bevatten en waarin de opzuivering en PCR reactie plaatsvindt. Omdat de cartridges self-contained zijn, is kruiscontaminatie tussen stalen quasi uitgesloten. De HBV VL Assay omvat reagentia voor de detectie van het HBV DNA in stalen, bevat ook twee interne controles die gebruik worden voor de kwantificatie van het HBV DNA. De interne controles monitoren recovery en de aanwezigheid van inhibitor(en) in de PCR reactie.
The Probe Check Control (PCC) controleert reagens rehydratatie, PCR tube filling in de cartridge, probe integriteit, en dye stabiliteit.
De test werd gestandaardiseerd t.o.v. de 4e WHO international standard for HBV DNA for Nucleic acid amplification techniques (NIBSC code 10/266).
Mogelijke interferenties Meerdere vries dooi cycli moeten vermeden worden. Ontdooi bevroren monsters bij 15-30°C of bij 2-8°C. Eens ontdooid, en indien de monsters niet onmiddellijk verwerkt worden moeten deze bewaard worden bij 2-8°C voor maximaal 6 uur. Ontdooide monsters worden steeds voor de verdere verwerking 5 minuten gecentrifugeerd bij 2000xg.
Toestel GeneXpert (Cepheid)
Eenheid of kwalitatief IU/ml
Referentie waarden HBV lineair meetbereik: 10 - 1 miljard (10 e9) IU/mL
NW Man Negatief
NW Vrouw Negatief
Interpretatie (1) Negatief: HBV DNA werd niet gedetecteerd (detectielimiet 10 IU/ml) Positief: HBV DNA werd getedecteerd, aantal IU/ml wordt weergegeven.
(2) Laag positief: HBV DNA werd gedetecteerd, gemeten waarde <10 IU/mL.
(3) Positieve waarden kleiner dan 10 IU/mL zijn niet exact kwantificeerbaar.
(4) Sterk positief: viral load kan niet exact gekwantificeerd worden, viral load groter dan 1.000.000.000 IU/mL.

Er zijn minstens 350 miljoen carriers wereldwijd. Deze carrier rate varieert op een uitgesproken manier in verschillende delen van de wereld.
  • Hoge prevalentie gebieden (10-20%) zijn Oost- en Zuid-Oost Azië, de Pacifische Eilanden, en tropisch Afrika.
  • Rusland, het Indische subcontinent, delen van Afrika, Oost- en Zuid-Oost Europa, en delen van Latijns-Amerika zijn gebieden met medium prevalentie (2-10%).
  • De prevalentie is laag (<1%) in de rest van Europa, Australië, en Nieuw-Zeeland, Cananda, en de USA.
  • In Groot-Brittannië is de AgHBs carrier rate in de algemene bevolking lager dan 1%; maar hogere prevalentiecijfers in verscheidenen ethnische minderheden reflecteren tot in zekere mate de prevalenties en de genotypes in de respectievelijke moederlanden.
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Ja, ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire microbiologie en antivirale middelen
Diagnoseregel Deze verstrekking kan slechts worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden : (1) Voor de start van de behandeling voor chronische HBsAg positieve hepatitis B patiënten; MHBVV1.In deze indicatie kan de bepaling slechts éénmaal worden aangerekend. - Behalve tijdens het eerste jaar maximum 3 maal. (2) In de opvolging van behandeling voor chronische HBsAg positieve hepatitis B patiënten; MHBVV2. Maximaal tweemaal per jaar. (3) Bij plotse heropflakkering van chronische HBsAg positieve hepatitis B patiënten, gebaseerd op abnormale levertesten; MHBVV3.
Maximaal tweemaal per jaar.
RIZIV nr 556776 - 556780
B-waarde B3000
Versiedatum 13/12/2022