Back to top

Epstein Barr virus DNA detectie en virale lading bepaling in niet-bloed stalen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Virale DNA/RNA detectie
Code 55016
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur lumbaalvocht, klierweefsel, BAL
Lichaamsmateriaal toegelaten andere staaltypes met uitzondering van heparinetubes
Recipient voorkeur steriel recipiënt/tube
Recipient toegelaten steriel potje met vochten of weefsel in enkele druppels fysiologisch water
Mininum vereiste volume 600 µL
Analysevolume 550 µL
Speciale afname condities Opgelet: bijaanvragen op bloed zijn enkel en alleen toegelaten indien er serum/plasma in de serotheek zit (correcte pre-analytische fase ondergaan).
Bewaarcondities en voorbehandeling (1) Vol bloed (EDTA of serum) 6 uur bij kamertemperatuur, 24 uur bij 2-8°C.;
(2) Serum of plasma (afgescheiden van de rode bloedcellen: 72 uur bij 2-8°C , 3 dagen bij 2-8°C , langer bij < -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden (1) Vol bloed (EDTA of serum) transport bij kamertemperatuur binnen de 6 uur na afname;
(2) Plasma of serum afgescheiden van de rode bloedcellen transport binnen de 24 uur na afname bij 2-30°C, indien langer, transport bij < -18°C
Analyse frequentie Dagelijks op "edele" monsters (CSV, weefsel, oogvocht); 2x/week (op dinsdag en vrijdag voor routine diagnostiek)
Antwoordtijd 24 uur tot 5 dagen
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 24 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode Home-made Real-Time PCR voor de kwalitatieve en kwantitatieve bepaling van EBV DNA in niet-bloed stalen
Toestel Viia 7 (life technologies)/ABI 7500
Eenheid of kwalitatief IU/ml

! Correlatie: copies versus IU: 1 IU/ml correspondeert met 1.666 copies/ml. Waarden in IU/mL zullen ongeveer 0.2 log lager liggen t.o.v. voorgaande waarden in copies/ml.
Referentie waarden Afwezigheid van EBV DNA detectie
Interpretatie (1) Positief. EBV DNA werd gedetecteerd, gemeten waarde < 100 IU/mL.
Positieve waarden kleiner dan 100 IU/mL zijn niet exact kwantificeerbaar.
(2) Positief. EBV DNA werd gedetecteerd.virale lading uitgedrukt in IU/mL.
(3) Negatief. EBV DNA werd niet gedetecteerd (kwantificatielimiet 100 IU/mL).
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Ja, ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire microbiologie en antivirale middelen
Cumulregel NVT
RIZIV nr Pseudonomenclatuur in niet-bloed stalen gezien geen RIZIV-indicatie
B-waarde 30 euro buiten indicatie
Versiedatum 5/06/2023