Back to top

Enterovirus RNA detectie kwalitatief

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Virale DNA/RNA detectie
Code 55003
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Cerebrospinaal vocht, EDTA-Plasma, stoelgang, nasopharynxaspiraat
Lichaamsmateriaal toegelaten BAL, weefsel, amnionvocht
Recipient voorkeur Steriel recipient hermetisch afsluitbaar (igv CSV), EDTA-tube, potje/tube overige
Recipient toegelaten Nasopharyngeale wisser + keelwisser in UTM
Mininum vereiste volume 600 µL
Analysevolume 550 µL
Speciale afname condities Opgelet: bijaanvragen op bloed zijn enkel en alleen toegelaten indien er serum in de serotheek zit (correcte pre-analytische fase ondergaan), en niet op potentieel gecontamineerd EDTA-plasma.
Bewaarcondities en voorbehandeling 6 uur bij kamertemperatuur, 24 uur bij 2-8°C
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Transport bij kamertemperatuur binnen de 6 uur na afname; binnen de 24 uur na afname bij 2-8°C, indien langer, transport bij < -18°C
Analyse frequentie Dagelijks op "edele" monsters (CSV, plasma van neonaten); 2x/week (op dinsdag en vrijdag voor routine diagnostiek)
Antwoordtijd 12 uur tot 5 dagen
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 6 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode Automatische extractie van viraal RNA op QiaSymphony. Real time monoplex reverse transcriptase PCR voor de detectie van het enteroviraal target-RNA.
Toestel Viia 7 (life technologies)
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Geen detectie van viraal RNA
Interpretatie Indien CSV positief: sterk vermoeden van infectie van het CZS met enterovirus (de PCR detecteert coxsackie-, polio-, echovirussen).Indien negatief en klinische symptomen van virale meningitis/meningo-encephalitis of encephalitis aanwezig: gelieve dan eveneens een nazicht te doen op andere virale en niet-virale pathogenen. Additioneel is het steeds aangewezen i.g.v. negatieve PCR en vermoeden virale meningitis, om in parallel toch een nasopharyngeaal aspiraat en/of stoelgang te sturen ter nazicht van etiologisch agens dat in de andere lichaamsvochten gedurende langere tijd detecteerbaar blijven zal.
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Ja, ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire microbiologie en antivirale middelen & AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie
Cumulregel Op CSV (MENTK1) max. 1x/episode. Op biopt/pericardvocht/perifeer bloed bij vermoeden van peri-/myocarditis (MENTK2) max. 2x/episode. Op amnionvocht (MENTK3) max. 1x/episode.
Diagnoseregel 1. Neurologische symptomen van encephalitis, meningo-encephalitis, meningitis, myelitis (MENTK1)
2. Acute pericarditis en/of myocarditis (MENTK2)
3. Prenatale diagnose op amnionvocht van congenitale infectie MET duidelijke echografische diagnose of mors in utero (MENTK3)
RIZIV nr 556791-556802
B-waarde B2000
Versiedatum 5/06/2023