Back to top

Adenovirus DNA detectie en virale lading bepaling

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Virale DNA/RNA detectie
Code 55001
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur EDTA-Plasma, lumbaalvocht, BAL
Lichaamsmateriaal toegelaten Urine, Stoelgang, placenta, vruchtwater, oogwissers, mucocutane wissers in UTM, weefsel
Recipient voorkeur in functie van de kliniek
Mininum vereiste volume 600 µL
Analysevolume 550 µL
Speciale afname condities Opgelet: bijaanvragen op bloed zijn enkel en alleen toegelaten indien er serum in de serotheek zit (correcte pre-analytische fase ondergaan), en niet op potentieel gecontamineerd EDTA-plasma.
Bewaarcondities en voorbehandeling 24 uur bij kamertemperatuur, bijkomend 24 uur bij 2-8°C , langer bij < -18°C, geen voorbehandeling noodzakelijk
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Transport binnen de 24 uur na afname bij 2-30°C, indien het transport langer duurt het monster bewaren bij 2-8°C of bij < -18°C, geen voorbehandeling noodzakelijk
Analyse frequentie Dagelijks op "edele" monsters (CSV, amnionvocht, placenta, plasma van neonaten en immuungecompromitteerde patiënten); 2x/week (op dinsdag en vrijdag voor routine diagnostiek)
Antwoordtijd 24 uur tot 5 dagen
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 8 uren
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode Automatische extractie van viraal DNA op QiaSymphony. Real time multiplex PCR voor de simultane detectie van het target-DNA voor Adenovirus (type 1-57) obv het hexon gen, en van de interne controle.
Toestel Viia 7 of ABI 7500 (life technologies)
Eenheid of kwalitatief copies/mL
Referentie waarden Negatief (resultaat < detectielimiet, LOD 500 copies/mL)
Interpretatie Adenoviridae of adenovirussen (AdV) zijn middelgrote dubbelstrengige DNA-virussen zonder een enveloppe, die voor het eerst geïsoleerd werden rond het jaar 1950 door Rowe et al. uit menselijke tonsillen of klierweefsel. De benaming is afkomstig van het woord "adenos" wat klier betekent. Adenovirussen zijn kosmopolitisch verspreid. Een infectie met een adenovirus kan op verschillende manieren opgelopen worden. De transmissie kan via direct contact, via faeco-oraal contact en soms via aerosol (druppelinfectie). De virussen komen in alle seizoenen voor. Adenovirussen veroorzaken bij een normale, gezonde persoon milde ziekteverschijnselen zoals luchtweginfecties, gastro-enteritis en conjunctivitis. Bij immunodeficiënte patiënten leiden adenovirussen tot een aanzienlijk hogere morbiditeit en mortaliteit met symptomen als hemorraghische colitis, encephalitis, acute fulminante hepatitis, hemorraghische cystitis.
Van de humane adenovirussen (HAdV) zijn er intussen minstens 63 genotypes die onderling een relatief belangrijke genomische variatie vertonen die de moleculaire diagnostiek bemoeilijken.
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire microbiologie en antivirale middelen & AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie (MRESPI)
Cumulregel 556990-557001 mag maximaal 5 maal per infectieuze episode worden aangerekend.
Diagnoseregel De verstrekking 556990-557001 (ADESOT) mag alleen worden aangerekend voor patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan bij vermoeden van een invasieve infectie met het adenovirus. Ze mag maximaal 5 maal per infectieuze episode worden aangerekend.
B-waarde 556990-557001 in leverrecipiënten; pseudonomenclatuur in alle andere indicaties
Zoektermen B1533 in leverrecipiënten; 50 euro buiten indicatie
Versiedatum 13/12/2022