Back to top

Scabiës DNA detectie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Parasitaire DNA detectie
Code 55040
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Huidschraapsels
Lichaamsmateriaal toegelaten Huidbiopt
Recipient voorkeur Perfect afgesloten recipiënt met schroefdop
Mininum vereiste volume 3 à 5 huidschraapsels
Speciale afname condities - Vroege diagnose van een scabies infectie is zeer moeilijk wegens het zeer laag aantal aanwezige mijten ==> vals-negatief resultaat mogelijk
- Afname via huidschraapsels met scalpel, van bij voorkeur 1à 2 vierkante cm huid ==> opleiding verpleegkundigen noodzakelijk (het resultaat kan maar zo goed zijn als de kwaliteit van het initieel staal)
- Idealiter ontvangen we minstens 2 afnames/patiënt afkomstig van verschillende aangetaste huidzones, om de gevoeligheid te optimaliseren
Bewaarcondities en voorbehandeling De schilfers/huidbioptjes droog & goed afgesloten bewaren, al dan niet invriezen tot aan transport.
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Minimaal 1x/week
Antwoordtijd 2 - 7 dagen
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 2 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; werkpost Moleculaire Biologie-Microbiologie
Techniek/methode Automatische extractie van parasitair DNA op QiaSymphony, na intense voorbehandeling van klinische stalen. Vervolgens home-made real-time PCR met amplificatie van 2 targetgenen: mitochondrial cytochrome c oxidase subunit 1 (cox 1) gene & mitochondrial 16S rDNA
Toestel Viia 7
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Afwezigheid van Scabies DNA
Interpretatie Scabiës (schurft) wordt veroorzaakt door de parasitaire mijt Sarcoptes scabiei (schurftmijt; orde: Acarina, familie: Acaridae). De ziekte komt voor bij de mens en een groot aantal diersoorten. Er is verregaande gastheerspecificiteit, wat inhoudt dat een bepaalde mijt slechts op één diersoort langdurig kan overleven. Naast het ontstaan van de huidlaesies (huidbeschadigingen) door de gangetjes van de mijt zijn de belangrijkste symptomen jeuk en een ontstekingsreactie in de huid. Deze ontstaan door de immuunreactie van de patiënt met een vertraagd type IV overgevoeligheidsreactie op de mijten (door substanties op het oppervlak van de mijt) en hun excreta (het secreet, de uitwerpselen, de eitjes) meestal 2-6 weken na besmetting. De periode tussen het tot stand komen van de besmetting en het uitbreken van de eerste ziekteverschijnselen bedraagt meestal 2 - 6 weken, maar bij een verminderde overgevoeligheidsreactie en verminderde immuunstatus kan dit tot maanden duren. Men dient uit te gaan van een incubatietijd van maximaal 10 weken voor mensen die immuno-incompetent zijn en in zorginstellingen. Bij een herbesmetting kan al na 1-4 dagen jeuk ontstaan, nog voordat er gangetjes zichtbaar zijn, omdat de overgevoeligheid dan al bestaat. Besmettelijkheid is afhankelijk van het aantal mijten dat iemand bij zich draagt en de duur van het contact.
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie (STJ-MIC): specifiek noteren bij "andere analyses"
RIZIV nr NVT
B-waarde 25 euro
Zoektermen Schurftmijt, schurft, Sarcoptes scabiei
Versiedatum 5/06/2023