Back to top

Leishmania DNA detectie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Parasitaire DNA detectie
Code 55059
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed of beenmerg
Lichaamsmateriaal toegelaten Huidbiopt (niet gefixeerd)
Recipient voorkeur EDTA tube
Recipient toegelaten Potje
Speciale afname condities Bloed of beenmerg moeten afgenomen worden in een EDTA-tube.

Heparine kan de PCR-reactie inhiberen en is dus niet toegestaan!
Biopsies moeten op steriele wijze worden afgenomen en onmiddellijk in steriel fysiologisch water geplaatst worden voor transport.
Op het aanvraagformulier moeten de aard van het staal, het klinisch beeld (viscerale, (muco)cutane leishmaniose) en het land van blootstelling worden vermeld.
Bewaarcondities en voorbehandeling Kamertemperatuur

Een biopsie moet behoed worden voor uitdroging (bewaren en versturen in steriel fysiologisch water).
Acceptatiecriteria staalontvangst Enkel vers materiaal
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie verzending op ma, di, woe, do.
Antwoordtijd max. 10 dagen (TAT onderaannemer 7 dagen)
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Instituut Tropische Geneeskunde Kronenburgstraat 43, 2000 Antwerpen
Techniek/methode De PCR detecteert de aan- of afwezigheid van Leishmania species
Referentie waarden Afwezigheid van Leishmania DNA
Interpretatie Er zijn >20 verschillende soorten Leishmaniae bekend die infectieus zijn voor mensen. L. infantum kan viscerale leishmaniasis (VL) veroorzaken bij mensen en bij honden. Cutane (CL) & mucocutane (MCL) leishmaniasis bij mensen wordt veroorzaakt door andere Leishmania species waarbij enkele species een dierlijk reservoir hebben, bestaande uit diverse knaagdiersoorten. Leishmaniae zijn weefselparasieten die voornamelijk intracellulair in mononucleaire fagocyten leven. De levenscyclus van Leishmaniae wordt gekenmerkt door twee verschillende morfologische stadia: amastigoten & promastigoten. In zoogdieren bevinden de parasieten zich intracellulair in de vorm van amastigoten, rond-ovale lichaampjes zonder zweepdraad. In de vector, een vrouwelijk zandvliegje van het geslacht Phlebotomusof Lutzomya, en in kweekmedia komt Leishmania extracellulair voor in de vorm van promastigoten: spoelvormige organismen met een zweepdraad. Zowel amastigoten als promastigoten vermenigvuldigen zich door eenvoudige deling, er is geen seksuele vermeerdering. Leishmaniasis is een groep van ziekten met een breed scala aan klinische manifestaties. De incubatieperiode voor cutane en mucocutane leishmaniasis bedraagt een week tot enkele maanden. Mucocutane leishmaniasis kan zich maanden tot jaren na genezing van de primaire huidlaesie manifesteren. De incubatieperiode van viscerale leishmaniasis kan 10 dagen (zelden) tot meer dan 10 jaar bedragen (meestal 2 tot 6 maanden). In endemische gebieden raken velen besmet met parasieten, maar slechts een deel van hen ontwikkelt symptomatische ziekte. Parasieten kunnen overleven in monocyten-macrofagen, vergelijkbaar met latente tuberculose. Asymptomatische en subklinische vormen kunnen klinisch manifest worden door vermindering van de immuniteit van de patiënt.
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie (STJ-MIC): specifiek noteren bij "andere analyses"
Versiedatum 13/12/2022