Back to top

Aspergillus fumigatus DNA

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Fungale DNA detectie
Code 55092
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur BAL
Lichaamsmateriaal toegelaten Nasopharyngeaal aspiraat, tracheobronchiaal aspiraat
Recipient voorkeur Steriele tube of potje met schroefdop
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 800 µL
Speciale afname condities 24 uur bij kamertemperatuur, bijkomend 72 uur bij 2-8°C , langer bij < -18°C.
Igv BAL: idealiter BAL-GM in parallel aanvragen, gezien beide testen niet op hetzelfde moment positiveren igv een invasieve pulmonaire Aspergillose.
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Antwoordtijd 24 uur tot maximaal 5 dagen
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 24 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; werkpost Moleculaire Biologie-Microbiologie
Techniek/methode (i) DNA/RNA bereiding via de geautomatiseerde QS extractie (Qiagen). Tijdens iedere extractie wordt PDV toegevoegd aan het te extraheren monster en dit fungeert als extractie- en amplificatie controle.
(ii) Mengen van het extract met de Mastermix en laden van de arraykaart
(iii) simultane PCR amplificatie en detectie van het doelwit DNA en het interne controle DNA gebruik makend van specifieke primers en probes. De doelwitsequenties wordt opgespoord in 48 verschillende uniplex real-time PCR reacties, en aparte reactie is voorzien om PDV als interne controle op te sporen, 18SrRNA en RNAseP als controle op de aanwezigheid van humane cellen.
Toestel Viia7 (lifetech)
Interpretatie Semi-kwantitatief: BAL
ct <=35: Positief: Aspergillair DNA duidelijk aantoonbaar. Te toetsen aan galactomannan test, schimmelkweek en rechtstreeks onderzoek op BAL, kliniek (COPD, ICU, hemato,...), beeldvorming en eventuele risicofactoren op invasieve pulmonaire Aspergillose; een uitgesproken kolonisatie is echter niet uitgesloten.
ct >35 en  < 40: Zwak positief: Zwak signaal, mogelijk van beperkt klinisch belang. Het kan hier gaan om dragerschap of contaminatie uit de omgeving; maar anderzijds tevens om een vroege fase van invasieve pulmonaire aspergillose in risicopopulaties (hemato-onco, ICU, post-influenza infectie, HD corticosteroïden, therapie met "biologicals", COPD,...). Te toetsen aan Ag GM resultaat in BAL (en serum waar geïndiceerd), kliniek, beeldvorming, risicofactoren en eventuaal andere aanvullende onderzoeken.
Ct >= 40: Niet detecteerbaar
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie & AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire microbiologie en antivirale middelen
B-waarde 50 euro voor externe patiënten (kost respiratoire micro-array)
Versiedatum 13/12/2022