Back to top

Moleculaire detectie van het mecA en mecC gen bij Staphylococcus aureus isolaten

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Detectie
Code 55051-55052
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Isolaat
Recipient voorkeur Agar bodem, schuine agar, diepe agar
Bewaarcondities en voorbehandeling In de koelkast bewaren tot analyse
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Bij kamertemperatuur
Analyse frequentie 2x/week (op maandag & woensdag gewoonlijk)
Antwoordtijd 1-5 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend NVT
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode RT-PCR voor de gelijktijdige opsporing van het mecA gen en het nuc gen specifiek voor S. aureus, Indien het mecA gen niet gedetecteerd wordt, dan volgt een 2de RT-PCR voor de detectie van het mecC gen
Mogelijke interferenties Coagulase negatieve stafylokokken kunnen ook drager zijn van het mecA gen. BORSA-stammen vertonen geen mecA noch mecC genen.
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Interpretatie Een positief resultaat wijst op de aanwezigheid van het mecA gen of van het mecC gen bij een S. aureus isolaat. Bijgevolgd gaat het dan om een MRSA
Deelname EKE Nee
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor Microbiologie
B-waarde 15 € per isolaat
Zoektermen MRSA, mecA, mecC
Versiedatum 13/12/2022