Back to top

Moleculaire detectie van Carbapenemasen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Detectie
Code 55049
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Bacteriële isolaat van Enterobacteriaceae
Recipient voorkeur Agar bodem, schuine agar, diepe agar
Bewaarcondities en voorbehandeling Bodems mogen maximaal 7 dagen oud zijn
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Bij kamertemperatuur
Analyse frequentie 1x/week op woensdag
Antwoordtijd 1 week
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend NVT
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode Multiplex PCR met eindpuntdetectie die toelaat simultaan volgende genen te detecteren NDM, VIM, IMP, KPC en OXA-48 op basis van hun fragmentgrootte, De gegenereerde amplicons worden geanalyseerd door fragmentanalyse via capillaire electroforese op de ABI 3130.
Mogelijke interferenties Niet verse isolaat
Toestel Thermocycler ABI 9700; capillaire electroforese ABI 3130
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Interpretatie De resultaten worden geïnterpreteerd naargelang de grootte van de banden
Deelname EKE Nee
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor Microbiologie
B-waarde 15 € per isolaat
Zoektermen CPE, carbapenemasen
Versiedatum 13/12/2022