Back to top

Verotoxine producerende E.coli kweek (enterohemorrhagische E. coli, EHEC; Shigatoxine-producerende E.coli, STEC)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Bacteriële DNA detectie
Code 55093
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Faeces
Lichaamsmateriaal toegelaten Anale uitstrijken
Recipient voorkeur Steriel potje
Recipient toegelaten Eswab
Mininum vereiste volume 1 erwtje stoelgang
Speciale afname condities Klinische inlichtingen vereist, neem contact op met de microbioloog op 2860. Opsporing van VTEC in fecesstalen van HUS-patiënten (Hemolytisch Uremisch Syndroom). bloederige diarree of in het kader van een epidemie van diarree
Bewaarcondities en voorbehandeling Gekoeld bij 2-8°C, maximaal 1 week
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Faeces worden dagelijks behandeld na ontvangst en geanalyseerd binnen de 72u
Antwoordtijd 8 à 72u
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend NVT
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, UZ brussel
Techniek/methode real-time PCR op micro-array TAC
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief (ct-waarde)
Referentie waarden Niet aanwezig (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
Interpretatie Een positief resultaat wijst op de aanwezigheid van verotoxine producerende E. coli
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor Microbiologie
Zoektermen VTEC, STEC, HUS
Versiedatum 5/06/2023