Back to top

Ureaplasma urealyticum DNA detectie dmv real-time PCR (TAC, Taqman Amplification Card)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Bacteriële DNA detectie
Code 55091
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur zie SOA-screening
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Interpretatie Indien op gevoelige wijze naar U.urealyticum dient gezocht te worden, gebeurt in parallel een detectie van 13-tal SOA's dmv micro-array techniek, gezien louter obv klinische gronden het onderscheid niet betrouwbaar gemaakt kan worden, en er vaak coïnfecties plaatsvinden.
Mycoplasma hominis en Ureaplasma species, collectief bekend als de genitale mycoplasma organismen, worden in het algemeen als opportunisten beschouwd die invasieve infectie kunnen veroorzaken in vatbare populaties of specifieke omstandigheden.
Vele clinici zijn niet op de hoogte van Mycoplasma en Ureaplasma species als mogelijke etiologische agentia. Deze onbekendheid wordt verder bemoeilijkt door het ontbreken van faciliteiten of commerciële testen om deze Mycoplasmale infecties te diagnosticeren op adequate manier in tal van klinische settings. Bijgevolg zal er pas in de laatste lijn, of helemaal niet, gedacht worden aan deze kiemen, voornamelijk wanneer de antibacteriële therapie die ineffectief is voor deze infecties zonder resultaat blijft. De volgende symptomen/ziektebeelden kunnen veroorzaakt worden door infectie met M.hominis en/of Ureaplasma species in verschillende patiëntpopulaties:
-Urethritis (Ureaplasma vnl.)
-Pyelonephritis
-Cystitis
-Pelvic inflammatory disease (M hominis !)
-Nierstenen (Ureaplasma enkel)
-Endometritis of chorioamnionitis
-Infectieuze arthritis
-Chirurgische en niet-chirurgische wondinfecties
-Preterm larbeid (Ureaplasma enkel)
-Bacteremia
-Pneumonia
-Meningitis
Mycoplasma en Ureaplasma organismes spelen vaak een beperkte rol als oorzaak van de bovenvermelde omstandigheden, die natuurlijk door tal van micro-organismen kunnen veroorzaakt worden. Wanneer de pathogenen aanwezig zijn in patiënten met enkele van deze ziektebeelden, zoals salpingitis, urethritis, en septisch arthritis, verschillende etiologische pathogenen kunnen simultaan aanwezig zijn.
De 2 Ureaplasma biovars, Ureaplasma urealyticum en Ureaplasma parvum, worden sinds aantal jaren onderscheiden als verschillende species. Het onderscheid tussen de 2 species is enkel mogelijk dmv moleculaire testen o.a. PCR. U parvum is veruit het meest verspreide en gedetecteerde organisme in vele klinische specimens maar U.urealyticum is meer pathogeen in een aantal condities zoals mannelijke urethritis. Dit verschil in pathogeniciteit op species niveau is niet consistent aangetoond voor andere ziektecondities.
Qua therapie zijn macroliden, fluoroquinolones en tetracyclines de "drugs of choice" voor Ureaplasma species, al is er reeds melding gemaakt van toenemende tetracycline-resistentie, en hier en daar high-level erythromycine-resistentie
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie (achterzijde rechts onderaan) voor alle genitale en anorectale monsters; AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urine onderzoeken, indien FV urine of SOA-pool (FV urine/rectale en keelwisser tesamen)
Versiedatum 13/12/2022