Back to top

Treponema pallidum DNA detectie dmv real-time PCR (TAC, Taqman Amplification Card)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Bacteriële DNA detectie
Code 55091
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur zie SOA-screening
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Interpretatie Indien op gevoelige wijze naar T.pallidum dient gezocht te worden in acute fase van mogelijke syfilisinfectie, gebeurt in parallel een detectie van 13-tal SOA's dmv micro-array techniek, gezien louter obv klinische gronden het onderscheid niet betrouwbaar gemaakt kan worden (bv HSV-lesies versus sjankers) en er vaak coïnfecties plaatsvinden bij SOA-overdracht (co-transmissie). De PCR voor syfilis op een urogenitaal of recto-anaal monster is in de erg vroege fase van infectie meer gevoelig dan serologie (serologische windowperiode); tevens is het een erg nuttige test voor reïnfecties of om opflakkeringen van de spirochetale infectie te detecteren; en heeft het een belangrijke plaats in diagnostiek van congenitale syfilis.
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Ja, ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie (achterzijde rechts onderaan) voor alle genitale en anorectale monsters; AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urine onderzoeken, indien FV urine of SOA-pool (FV urine/rectale en keelwisser tesamen)
Versiedatum 5/06/2023