Back to top

Panbacteriële PCR

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Bacteriële DNA detectie
Code 55055
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Kunstklep (in kader van endocarditis)
Lichaamsmateriaal toegelaten Biopten, normaal gezien steriele lichaamsvochten, aneurysmamateriaal, punctievochten
Recipient voorkeur Steriel potje
Analysevolume 1 mL lichaamsvocht of gemixt bioptje, in steriel recipiënt
Bewaarcondities en voorbehandeling Op koelkasttemperatuur 2-8°C (indien langdurige bewaring >72u: bij -80°C)
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Transport voorwaarden Op kamertemperatuur
Analyse frequentie minimaal 1x/maand - dagelijkse verzending
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 14 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde
UZ Leuven
Techniek/methode UMD Universal kit (Molzym)
Mogelijke interferenties Beperkingen van de analyse: De test vertoont een lage sensitiviteit op bloed en is niet geschikt voor gebruik in het kader van polymicrobiële infecties zoals intra-abdominale infecties. Indien er een polymicrobiële infectie is of vermoed wordt dat multiple sequenties worden gegenereerd na amplificatie, kan er geen betrouwbaar onderscheid gemaakt worden. Deze test scoort ook veel minder goed bij infecties waar een zeer lage bacteriële load wordt verwacht.
Interpretatie Met deze test worden bacteria en fungi rechtstreeks in het klinisch monster gedetecteerd en geïdentificeerd aan de hand van amplificatie en sequencing van respectievelijk 16S & 18S rDNA.
Indicaties: identificatie van micro-organismen op kunstkleppen bij de diagnose van endocarditis, maar tevens opsporen van kiemen in biopten (niet-geparaffiniseerd!!) of normaal steriele lichaamsvochten.
Diagnoseregel /
RIZIV nr /
B-waarde 150 euro ten laste van de patiënt
Versiedatum 13/12/2022