Back to top

Neisseria gonorrhoeae DNA detectie dmv real-time PCR (TAC, Taqman Amplification Card)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Bacteriële DNA detectie
Code 55091
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Wissers (urogenitaal, anorectaal, oropharyngeaal, conjunctivaal) of first-voided urine (minstens 15mL!)
Lichaamsmateriaal toegelaten Placenta, sperma, volbloed, EDTA-plasma en serum
Recipient voorkeur UTM-wissers, eswabs, PreservCyt-wissers, roze droge wissers (BD Probetec Endocervical specimen collection kit), urinepotjes met schroefdop
Recipient toegelaten Weefsel in steriel recipiënt (spuit, potje); EDTA- of geltube
Mininum vereiste volume Voor urine: obligatoir first-voided en geen midstream & minimaal 15 mL.
Analysevolume 1 mL van al dan niet voorbehandeld staal
Speciale afname condities ! Een goed klinisch monster = absoluut cruciaal.
Bij afname van endocervicale wissers, dient de exocol met een katoenen doekje ontdaan te worden van overvloedige slijmen of debris. Bij afname van de specifieke wisser dient men intens te wrijven om het maximum aantal endocervicale cellen vrij te krijgen en te collecteren.
De gevoeligheid van de PCR N.gonorrhoeae in urine van vrouwelijke patiënten is te laag om dit staaltype te gebruiken ter uitsluiting van infectie.
Bewaarcondities en voorbehandeling 24 uur bij kamertemperatuur, bijkomend 24 uur bij 2-8°C, langer bij < -18°C
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Transport binnen de 24 uur na afname bij 2-30°C, indien het transport langer duurt het monster bewaren bij 2-8°C.
Analyse frequentie Micro-array: Minimaal 3x/week, maar in normale routineweek: alle weekdagen
Antwoordtijd 24 uur tot maximaal 3 dagen
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 24u
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; werkpost Moleculaire Biologie-Microbiologie
Techniek/methode Micro-array sexueel overdraagbare pathogenen:(i) DNA bereiding via de geautomatiseerde QS extractie (Qiagen). Tijdens iedere extractie wordt SHV toegevoegd aan het te extraheren monster en dit fungeert als extractie- en amplificatie controle. (ii) Mengen van het extract met de Mastermix en laden van de arraykaart
(iii) simultane PCR amplificatie en detectie van het doelwit DNA en het interne controle DNA gebruik makend van specifieke primers en probes. De doelwitsequenties wordt opgespoord in 48 verschillende uniplex real-time PCR reacties, en aparte reacties zijn voorzien voor 4 controles: SHV als inhibitie- & extractiecontrole, 18SrRNA & RNAseP als controle op de aanwezigheid van humane cellen, en Hs04260458_s1 (een genexpressieassay) specifiek voor controle op humaan genomisch DNA.
Toestel Viia7 (lifetech)
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Afwezigheid van N.gonorrhoeae DNA.
Interpretatie Indien op gevoelige wijze naar Neisseria gonorrhoeae dient gezocht te worden, gebeurt in parallel een detectie van 12-tal andere SOA's dmv micro-array techniek, gezien louter obv klinische gronden het onderscheid niet betrouwbaar gemaakt kan worden. Het panel omvat:
- 4virussen: Adenovirus, CMV, HSV-1 & HSV-2
- 8bacteriën: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Haemophilus ducreyi, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Ureaplasma parvum en Ureaplasma urealyticum
-1 parasiet: Trichomonas vaginalis.
Deze test is van toepassing op alle klinische monsters afkomstig van patiënten met acute urogenitale symptomen (vulvovaginitis, endocervicitis, urethritis, endomyometritis, epididymo-orchitis, salpingitis-) of GUD (genital ulcer disease), met anorectale symptomen (-rectitis, proctitis) na anale risicocontacten of orale symptomen na orale seksuele risico’s, met een klinisch vermoeden van PID of Fitz-Hugh-Curtis syndroom, met chorio-amnionitis en/of premature contracties.
Tevens is in kader van fertiliteitsproblemen de screening aangewezen in beide partners om (mogelijk behandelbare) infectieuze oorzaken te evalueren.
In geval van respiratoir falen in erg jonge neonaten of premature kinderen geboren na maternale episode van chorio-amnionitis (en eventueel toch optreden van een aantal uren gebroken vliezen) kan een nasopharyngeaal of diep pulmonair staal eveneens onderzocht worden op aanwezigheid van de opgespoorde pathogenen die intra-uterien of tijdens vaginale partus werden opgelopen. Dezelfde groep patiëntjes is eveneens at risk igv maternale infectie, om een sepsis of CZS infectie te ontwikkelen met één van de pathogenen.
Bij specifiek vermoeden van infectie met één van de pathogenen -acute of congenitale syphilis, gonorrhoeae, genitale herpes simplex infectie, LGV, Trichomoniasis,...- is de test natuurlijk eveneens aangewezen, geïsoleerd of complementair aan andere analyses (serologie-TREP, RPR, HSV, C.trachomatis,..- & bacteriële kweek op aërobe en anaërobe kiemen).
Deelname EKE QCMD - Eurofin
Accreditatie Ja, ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie (achterzijde rechts onderaan) voor alle genitale en anorectale monsters; AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urine onderzoeken, indien FV urine of SOA-pool (FV urine/rectale en keelwisser tesamen)
Cumulregel Deze analyse mag niet gecumuleerd worden met de aërobe kweek van urinemonster met identificatie van de geïsoleerde kiemen.
De kweek kan wel op een ander staal gebeuren.
RIZIV nr 550911 - 550922
B-waarde B400
Versiedatum 13/12/2022