Back to top

Mycoplasma pneumoniae DNA detectie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Bacteriële DNA detectie
Code 55092
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur BAL
Lichaamsmateriaal toegelaten andere diep pulmonaire vochten; nasopharyngeale aspiraten; nasopharyngeale wisser in UTM; CSV
Recipient toegelaten UTM; steriel potje
Mininum vereiste volume 1 ml
Analysevolume 800 µL
Speciale afname condities Indien ook een gewone bacteriële kweek moet uitgevoerd worden op het diep respiratoir staal, moet het monster aan de eisen van de bacteriële kweek voldoen.
Bewaarcondities en voorbehandeling 24 uur bij kamertemperatuur, bijkomend 24 uur bij 2-8°C , langer bij < -18°C
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Transport binnen de 24 uur na afname bij 2-30°C, indien het transport langer duurt het monster bewaren bij 2-8°C
Analyse frequentie Respiratoire micro-array: Minimaal 2x/week; in het respiratoir seizoen dagelijks 6/7
Antwoordtijd Micro-array: 24 tot maximaal 72u
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 24 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode Micro-array (TLDA) card voor respiratoire pathogenen: simultane PCR amplificatie en detectie van het doelwit DNA en het interne controle DNA gebruik makend van specifieke primers en probes. De doelwitsequenties wordt opgespoord in 48 verschillende in house uniplex real-time PCR reacties, en een aparte reactie is voorzien om PDV als interne controle op te sporen, 18SrRNA en RNAseP als controle op de aanwezigheid van humane cellen.
Toestel Viia7
Eenheid of kwalitatief kwalitatief
Referentie waarden Afwezigheid van detectie van bacterieel DNA
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie
B-waarde Micro-array card: 50 euro ten laste van (externe) patiënt
Versiedatum 13/12/2022