Back to top

Mycoplasma genitalium DNA detectie dmv real-time PCR (TAC, Taqman Amplification Card)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Bacteriële DNA detectie
Code 55091
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur zie SOA-screening
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Interpretatie Indien op gevoelige wijze naar M.genitalium dient gezocht te worden, gebeurt in parallel een detectie van 13-tal SOA's dmv micro-array techniek, gezien louter obv klinische gronden het onderscheid niet betrouwbaar gemaakt kan worden, en er vaak coïnfecties plaatsvinden.
Mycoplasma genitalium is geassocieerd met acute en chronische urethritis in mannen. Bestaande data over pathogeniciteit in vrouwen zijn nog steeds beperkt, maar steeds meer evidentie over de associatie van M.genitalium met urethritis, cervicitis, PID, en vrouwelijke infertiliteit, vergelijkbaar met de evidentie bij N.gonorrhoeae en C.trachomatis. Data betreffende de rol van M.genitalium in negatieve zwangerschapsoutcome en ectopische zwangerschap zijn inconclusief. Uit studies bleek dat azithromycine superieur is aan doxycycline voor de behandeling van M. genitalium infectie. Maar jammer genoeg reeds melding van azithromycin-resistente infecties in 3 continenten, en de exacte proportie van azithromycin-resistente M. genitalium infecties is onbekend. Moxifloxacine is actueel een goed alternatief voor de eradicatie van M. genitalium. Personen met symptomen van mogelijke PID of klinische persisterende urethritis of cervicitis moeten getest worden op M. genitalium.
Toenemende evidentie betreffende de rol van M. genitalium als SOA doet ons het klinisch management van SOA syndromen in het algemeen en van M. genitalium infectie in het bijzonder in vraag stellen.
M.genitalium is een belangrijke pathogeen met een vergelijkbare klinische interpretatie als C.trachomatis. Voor de behandeling opteert met ofwel voor macroliden (het "1,5g schema": 500mg d1, vervolgens 250mg van d2-d5), tetracyclines of fluoroquinolones waarvoor de bacterie in vitro meestal nog gevoeligheid vertoont, maar in M.genitalium is eveneens melding van snel toenemende resistentie aan tetracyclines, en in mindere mate aan macroliden en fluoroquinolones. Vandaar dat in parallel met de opsporing van MG DNA een opsporing gebeurt naar MRMM (macrolide-resistance mediating mutations) gesitueerd in regio V van het 23S rRNA gen (A2058G, A2059G, A2058T).
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Ja, ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie (achterzijde rechts onderaan) voor alle genitale en anorectale monsters; AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urine onderzoeken, indien FV urine of SOA-pool (FV urine/rectale en keelwisser tesamen)
RIZIV nr 550911-550922; 550815-550826; 550255-550266; 550513-550524
B-waarde Cumulatie van enkele B-nummers (cf supra) voor interne patiënten
Versiedatum 13/12/2022