Back to top

Mycobacterium tuberculosis complex DNA detectie op GX (inclusief Rifampicine resistentie)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Bacteriële DNA detectie
Code 57060
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Sputum; BAL
Lichaamsmateriaal toegelaten Extra-respiratoire monsters zoals CSV, lymfeklieren, biopten, pericard-, pleura- en ascitesvocht, of eender welk ander steriel monster uit afgesloten plaatsen. urine; paraffine coupes (microtoom).
Recipient voorkeur Steriel potje met schroefdop voor urine sputum of andere monsters
Recipient toegelaten Steriel recipient hermetisch afsluitbaar
Mininum vereiste volume 1 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling Koelkast
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Transport voorwaarden Bij kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks uitgezonderd in het weekend en enkel na bij dringende gevallen, bij vermoeden van MDR TB en overleg met microbioloog
Antwoordtijd 1 dag
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend 5 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas, Brugge
Techniek/methode GeneXpert
Eenheid of kwalitatief Kwalitatieve opsporing van Mycobacterium tuberculosis complex ( M tuberculosis, M africae, M bovis, M microti); kwalitatieve opsporing van specifieke mutaties in het rpoB gen die coderen voor rifampicine resistentie,
Referentie waarden (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
NW Man Niet aanwezig
NW Vrouw Niet aanwezig
Interpretatie Positief of negatief voor M. tuberculosis DNA; indien positief wordt ook de aan of afwezigheid van resistentie tegen rifampicine gerapporteerd, Bij smear negatieve kleuringen is de gevoeligheid van de test beduidend lager
Deelname EKE Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor Microbiologie
Diagnoseregel Deze analyse mag slechts twee maal per jaar voor eenzelfde patiënt aangerekend worden per staaltype, bijkomende analyses mits goedkeuring van de veratntwoordelijk klinisch bioloog
RIZIV nr 550933; 550944
B-waarde 2000
Zoektermen tuberculose, MTB, genexpert
Versiedatum 13/12/2022