Back to top

Mycobacterium tuberculosis complex DNA detectie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Bacteriële DNA detectie
Code 55053
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Sputum; BAL
Lichaamsmateriaal toegelaten Extra-respiratoire monsters zoals CSV, lymfeklieren, biopten, pericard-, pleura- en ascitesvocht, of eender welk ander steriel monster uit afgesloten plaatsen. Urine (minstens 30mL!); paraffine coupes; maagtubage.
Recipient voorkeur Steriel potje met schroefdop voor urine (minstens 30mL), sputum of andere monsters.
Recipient toegelaten Steriel recipient hermetisch afsluitbaar
Mininum vereiste volume 1 ml
Analysevolume 880 µL
Speciale afname condities Test enkel aangewezen bij patienten die: 1) geen anti-tuberculose therapie ontvangen hebben gedurende de laatste 7d, OF 2) een kliniek of radiografisch beeld hebben suggestief voor of compatibel met MTB-infectie, OF 3) op diepe respiratoire monsters met bronchoscopie bekomen.
Bewaarcondities en voorbehandeling (1) Respiratoire monsters 6 uur bij kamertemperatuur, 24 uur bij 2-8°C; (2) Gedecontamineerde monsters (NALC-NaOH procedure) 5 dagen bij 2-8°C, langer dan 5 dagen bewaren bij < -20°C tot maximaal 3 maanden; (3) Extra-respiratoire monsters niet decontamineren 5 dagen bij 2-8°C, langer dan 5 dagen bewaren bij < -20°C tot maximaal 3 maanden. .
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Bij kamertemperatuur, binnen de 2 uur na afname, in steriel recipiënt. Zo niet, gedecontamineerde monsters of extra respiratoire monsters binnen de 5 dagen na afname bij 2-8°C, langer dan 5 dagen transport bij minder dan -20°C.
Analyse frequentie 2x/week (op maandag en donderdag)
Antwoordtijd 24 uur tot 4 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend 24 uur (na tel microbioloog)
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode Kwalitatieve real time PCR detectie van Mycobacterium tuberculosis complex aan de hand van de multicopy insertiesequenties IS 6110 en IS 1081, samen met de detectie van PDV (Phocine Distemper Virus) als extractie- en amplificatie-controle.
De test is gebaseerd op 3 processen:
(i) Lyse van de aanwezige Mycobacteria in het klinische monster d.m.v. de Sigma BeadBug™ prefilled lysis tubes. Dit is een tube die glass beads bevat en geschud wordt bij hoge frequentie. Bacteriën worden opengebroken tussen de glass beads. Deze ruwe extractie wordt gevolgd door DNA bereiding via de geautomatiseerde QS extractie (Qiagen). Tijdens iedere extractie wordt PDV toegevoegd aan het te extraheren monster en fungeert als extractie en amplificatie controle.
(ii) het samenstellen van de PCR-mastermix en
(iii) simultane PCR amplificatie en detectie van de twee DNA doelwit-genen en het interne controle DNA gebruik makend van specifieke primers en probes. De doelwitsequenties worden opgespoord in een real-time PCR reactie met Phocine Distemper virus (PDV) als interne controle.
Mogelijke interferenties Vals positieve resultaten kunnen gevonden worden bij patiënten die met antituberculostatica behandeld worden,
Eenheid of kwalitatief Kwalitatieve opsporing van Mycobacterium tuberculosis complex ( M tuberculosis, M africanum, M bovis, M.bovis BCG, M microti).
Referentie waarden (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
NW Man Niet aanwezig
NW Vrouw Niet aanwezig
Interpretatie (1) Positief: test positief voor de aanwezigheid van M. tuberculosis DNA. (2) Negatief: test negatief voor de aanwezigheid van M. tuberculosis DNA. (3) Twijfelachtig (ct >34,69 & =<44,99): enkel doorgeven na overleg met de klinisch bioloog. Als "zwak positief" doorgeven indien er bijkomende evidenties zijn van een infectie met MTB. Zo niet, het staal of bijkomend staal hertesten totdat er drie resultaten zijn. Bij 2 of meer identieke resultaten wordt dit doorgegeven als eindresultaat.
De moleculiare test is NIET gevoeliger dan de kweek in de opsporing van Mycobacterium tuberculosis complex, De test kan niet gebruikt worden om patiënten, die onder therapie staan met antituberculostatica, op te volgen.
Een LOD van 100 CFU/ml, resulterend in een Ct waarde van om en bij de Ct 35,49 (SD 0,80)
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Ja, ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie
Cumulregel Deze analyse mag slechts driemaal per jaar voor eenzelfde patiënt aangerekend worden per staaltype, bijkomende analyses mits goedkeuring van de veratntwoordelijk klinisch bioloog
Diagnoseregel Enkel bij patiënten die NIET behandeld worden met tuberculostatica sinds 7 dagen of meer =strikte eis:
-zuurvaste bacilli aangetoond (MMYCK1); of
-sterk klinisch en radiologisch vermoeden van TBC (MMYCK2); of
-monster op invasieve weg verkregen, ttz via bronchoscopie, diepe punctie of bioptname (MMYCK3)
RIZIV nr 550933 - 550944
B-waarde 2000
Zoektermen tuberculose, MTB
Versiedatum 13/12/2022