Back to top

Legionella pneumophila DNA detectie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Bacteriële DNA detectie
Code 55092
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur BAL
Lichaamsmateriaal toegelaten andere diep pulmonaire vochten; opgehoest sputum; nasopharyngeale aspiraten
Recipient voorkeur Steriel recipient hermetisch afsluitbaar
Mininum vereiste volume 1 ml
Analysevolume 800 µL
Speciale afname condities Indien ook een gewone bacteriële kweek moet uitgevoerd worden, moet het monster aan de eisen van de bacteriële kweek voldoen.
Het loont steeds de moeite om een Ag-detectie voor Legionella pneumophila serotype 1 op urine aan te vragen. Indien de patiënt zich bevindt in de subacute of convalescente fase van infectie, kan een Legionella serologie van nut zijn (IgG-antistoffen worden laattiijdig detecteerbaar: gemiddeld 6 à 8 weken na de onset van infectie), gezien de serokinetiek voor al de gekende serotypes gelijkaardig verloopt.
Bewaarcondities en voorbehandeling 24 uur bij kamertemperatuur, bijkomend 24 uur bij 2-8°C , langer bij < -18°C
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Transport binnen de 24 uur na afname, bij 2-30°C, indien het transport langer duurt, bij 2-8°C.
Analyse frequentie Respiratoire micro-array: Minimaal 2x/week; in het respiratoir seizoen dagelijks 6/7
Antwoordtijd 24u tot maximaal 72u
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 24 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode Micro-array respiratoire pathogenen:(i) DNA/RNA bereiding via de geautomatiseerde QS extractie (Qiagen). Tijdens iedere extractie wordt PDV toegevoegd aan het te extraheren monster en dit fungeert als extractie- en amplificatie controle.
(ii) Mengen van het extract met de Mastermix en laden van de arraykaart
(iii) simultane PCR amplificatie en detectie van het doelwit DNA en het interne controle DNA gebruik makend van specifieke primers en probes. De doelwitsequenties wordt opgespoord in 48 verschillende uniplex real-time PCR reacties, en aparte reactie is voorzien om PDV als interne controle op te sporen, 18SrRNA en RNAseP als controle op de aanwezigheid van humane cellen.
Toestel Viia7
Eenheid of kwalitatief kwalitatief
Referentie waarden Afwezigheid van bacterieel DNA.
Interpretatie Legionella pneumophila is een gram-negatieve staaf die in het milieu zeer frequent voor komt in zoet water, drinkwatercircuits, waterverwarmers, douches en airconditioningen en wordt door aërosolen verspreid. Overdracht van mens op mens komt niet voor. Door het inhaleren van aërosolen gecontamineerd met Legionella worden aandoeningen van de respiratoire tractus veroorzaakt. Na inhalatie wordt L. pneumophila gefagocyteerd door de macrofagen van de respiratoire tractus waarin de bacteriën zich vermenigvuldigen. Hierin ontstaat een intra-aveolair infiltraat van macrofagen, polynucleairen en fibrinene dat verantwoordelijk is voor de pneumopathie. Er zijn echter geen toxines, enzymen of andere virulentiefactoren bekend. Infecties komen meestal voor bij immuungecompromitteerde individuen, maar bij langdurige blootstelling aan de bacterie via bv. airconditioning kunnen zelfs gezonde mensen geïnfecteerd worden. Bij verzwakte personen is de mortaliteit 10 tot 20%.
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie
B-waarde 50 eurovoor externe patiënten (kost micro-array kaart) tenzij uitgevoerd binnen art24bis indicaties (BAL-vocht van SOTx, OF respiratoir monster van kritisch-zieke opgenomen patiënt, antwoord binnen 6u na aankomst labo moleculaire microbiologie)
Versiedatum 30/03/2023