Back to top

Chlamydophila pneumoniae DNA detectie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Bacteriële DNA detectie
Code 55092
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur BAL
Lichaamsmateriaal toegelaten andere diep pulmonaire vochten; rhinopharyngeale aspiraten
Recipient voorkeur Steriel recipient hermetisch afsluitbaar
Mininum vereiste volume 1 ml
Analysevolume 800 µL
Speciale afname condities Indien ook een gewone bacteriële kweek moet uitgevoerd worden, moet het monster aan de eisen van de bacteriële kweek voldoen.
Bewaarcondities en voorbehandeling 24 uur bij kamertemperatuur, bijkomend 24 uur bij 2-8°C, langer bij < -18°C
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Transport binnen de 24 uur na afname bij 2-30°C, indien het transport langer duurt het monster bewaren bij 2-8°C.
Analyse frequentie Respiratoire Micro-array: Minimaal 3x/week; in het respiratoir seizoen dagelijks 6/7
Antwoordtijd Micro-array: 24 u tot maximaal 72 u
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 24 uur op weekdag (na tel microbioloog)
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode Micro-array respiratoire pathogenen:(i) DNA/RNA bereiding via de geautomatiseerde QS extractie (Qiagen). Tijdens iedere extractie wordt PDV toegevoegd aan het te extraheren monster en dit fungeert als extractie- en amplificatie controle.
(ii) Mengen van het extract met de Mastermix en laden van de arraykaart
(iii) simultane PCR amplificatie en detectie van het doelwit DNA en het interne controle DNA gebruik makend van specifieke primers en probes. De doelwitsequenties wordt opgespoord in 48 verschillende uniplex real-time PCR reacties, en aparte reactie is voorzien om PDV als interne controle op te sporen, 18SrRNA en RNAseP als controle op de aanwezigheid van humane cellen.
Toestel Viia7
Eenheid of kwalitatief kwalitatief
Referentie waarden Afwezigheid van bacterieel DNA.
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie
B-waarde 50 euro voor externe patiënten (kost micro-array kaart)
Versiedatum 13/12/2022