Back to top

Bordetella (para)pertussis DNA detectie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire microbiologie
Groep Bacteriële DNA detectie
Code 55092
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Posterieure nasofaryngeale wisser (al dan niet tesamen met keelwisser voor detectie andere pathogenen), nasopharynxaspiraat
Lichaamsmateriaal toegelaten Broncho-alveolaire lavage of bronchusaspiraat, Nasopharynxspoeling
Recipient voorkeur UTM met wisser(s)
Recipient toegelaten steriel en goed afgesloten tube/potje
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 800 µL
Speciale afname condities Opgelet: bij aanvraag van B.pertussis PCR, worden tevens 3 andere Bordetella species gedetecteerd, naast de brede respiratoire screening, gezien in de differentiaaldiagnose van kinkhoest erg vaak PIV-3 of een ander virus als causale pathogeen gevonden wordt.
! Geïsoleerde keel- of neuswisser wordt niet aanvaard en heeft geen diagnostische bijdrage voor diagnose van kinkhoest (te lage gevoeligheid).
Bewaarcondities en voorbehandeling 24 uur bij kamertemperatuur, bijkomend 72 uur bij 2-8°C , langer bij < -18°C
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Binnen 4 uur naar het laboratorium versturen
Analyse frequentie Minimaal 3x/week; in het respiratoir seizoen dagelijks 6/7
Antwoordtijd 24 u tot maximaal 72u
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 24 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Microbiologie
Techniek/methode (i) DNA/RNA bereiding via de geautomatiseerde QS extractie (Qiagen). Tijdens iedere extractie wordt PDV toegevoegd aan het te extraheren monster en dit fungeert als extractie- en amplificatie controle.
(ii) Mengen van het extract met de Mastermix en laden van de arraykaart
(iii) simultane PCR amplificatie en detectie van het doelwit DNA en het interne controle DNA gebruik makend van specifieke primers en probes. De doelwitsequenties wordt opgespoord in 48 verschillende uniplex real-time PCR reacties, en aparte reactie is voorzien om PDV als interne controle op te sporen, 18SrRNA en RNAseP als controle op de aanwezigheid van humane cellen.
Toestel Viia 7
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Bordetella DNA niet detecteerbaar
Interpretatie Patienten zouden idealiter getest worden op kinkhoest gedurende de eerste 3 weken van hoest, wanneer het bacterieel DNA nog aanwezig is thv de nasopharynx. Na de 4de week hoesten neemt de hoeveelheid bacterieel DNA snel af, wat op zich natuurlijk de kans verhoogt op een vals-negatieve PCR. PCR testing na 5 dagen of meer van antibioticagebruik kan eveneens vals-negatieve resultaten opleveren. Er dient vermeld dat de exacte duur van positiviteit van PCR na antibioticagebruik niet volledig vaststaat in de literatuur.
Het algoritme voor de juiste identificatie binnen Bordetella species is als volgt:
o B. pertussis: positief voor ptxS en IS481 genen
o B. parapertussis of bronchiseptica: negatief voor IS481 gen en positief voor ptxS,
o Bordetella spp (waarschijnlijk B. holmesii): positief voor IS481 gen en negatief voor ptxS (Tatti KM et al 2008, Diagnostic Microbiology and Infectious disease 61 2008 264-272).
Deelname EKE QCMD
Accreditatie Ja, ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie
Cumulregel Maximum 1x per diagnostische investigatie.
Diagnoseregel 1. voor een kind < 16 jaar oud met symptomen compatibel met kinkhoest met een duur van > 6 - < 22 dagen op voorwaarde dat hij niet binnen de laatste 3 jaar werd gevaccineerd;
2. voor een kind minder dan 1 jaar oud dat niet of onvolledig werd gevaccineerd (minder dan 3 dosissen) met catarrale symptomen gevolgd door kokhalzen, bradycardie of apneus.
Op voorwaarde dat zij geen 5 dagen of meer therapie met macroliden of trimethoprim/sulfamethoxazole hebben ontvangen.
Enkel op voorschrift van de pediater.
RIZIV nr 557034-557045
B-waarde B2000 indien binnen indicatie aangevraagd (zie bovenstaande diagnoseregels-code MBORKW); 50 euro buiten indicatie - binnen respiratoire screening op 39 pathogenen (=kost analyse bij gebrek aan nomenclatuur)
Versiedatum 13/12/2022