Back to top

chimerisme referentie bepaling ontvanger (NGS)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 5. Moleculaire hematologie, opvolging stamceltransplantatie
Code CHIRO_NGS (staalreceptie: testcode MOBI gebruiken)
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur bloed, beenmerg
Lichaamsmateriaal toegelaten wangslijmvlies
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2 ml bloed, 2 ml beenmerg (volstaat voor alle aangevraagde DNA analyses)
Analysevolume 0,2 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling DNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Acceptatiecriteria bijaanvraag max. 21d. na staalontvangst
Transport voorwaarden DNA-analyse. Na afname staal gekoeld bewaren bij 2-8°C. Verzending naar laboratorium mag bij kamertemperatuur.
Analyse frequentie 2-wekelijks
Antwoordtijd max. 3 weken
Antwoordtijd indien dringend 1 week
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Hematologie
Techniek/methode NGS analyse van 24 polymorfe merkers (Devyser chimerism NGS kit
Toestel Miseq
Interpretatie De analyse bepaalt het genetisch profiel van de stamcelontvanger (voor transplantatie). De kennis van dit genetisch profiel is noodzakelijk om de chimerismebepaling van het post-transplant staal mogelijk te maken.
Deelname EKE UKNEQAS
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
RIZIV nr 588851-588862
B-waarde B4000
Versiedatum 24/01/2023