Back to top

chimerisme referentie bepaling ontvanger (microsatelliet merkers)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 5. Moleculaire hematologie, opvolging stamceltransplantatie
Code CHIRO_CE (staalreceptie: testcode MOBI gebruiken)
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Lichaamsmateriaal toegelaten beenmerg; wangwisser BD Probetec CT/GC indien patiënt < 1000 WBC/uL
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2 ml beenmerg, 2 ml bloed (volstaat voor alle aangevraagde DNA analyses)
Analysevolume 0,2 ml
Speciale afname condities wangwisser < 48 u na staalafname versturen
Bewaarcondities en voorbehandeling DNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Acceptatiecriteria bijaanvraag max. 21d. na staalontvangst
Transport voorwaarden DNA-analyse. Bloed of beenmerg: na afname staal gekoeld bewaren bij 2-8°C. Wangwisser: transporteer binnen 48 u naar het laboratorium. Verzending naar laboratorium mag bij kamertemperatuur.
Analyse frequentie 2-wekelijks
Antwoordtijd max. 3 weken
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Hematologie
Techniek/methode Microsatelliet DNA-analyse op de ABI3130 Genetic Analyzer
Toestel 3500xL
Interpretatie De analyse bepaalt het genetisch profiel van de stamcelontvanger (voor transplantatie). De kennis van dit genetisch profiel is noodzakelijk om de chimerismebepaling van het post-transplant staal mogelijk te maken.
Deelname EKE UKNEQAS
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
RIZIV nr 588851-588862
B-waarde B4000
Versiedatum 15/04/2022