Back to top

chimerisme referentie bepaling donor (microsatelliet merkers)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 5. Moleculaire hematologie, opvolging stamceltransplantatie
Code CHIRD_CE (staalreceptie: testcode MOBI gebruiken)
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur bloed
Lichaamsmateriaal toegelaten beenmerg
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2 ml beenmerg, 2 ml bloed (volstaat voor alle aangevraagde DNA analyses)
Analysevolume 0,2 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling DNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Acceptatiecriteria bijaanvraag max. 21d. na staalontvangst
Transport voorwaarden DNA-analyse. Na afname staal gekoeld bewaren bij 2-8°C. Verzending naar laboratorium mag bij kamertemperatuur.
Analyse frequentie 2-wekelijks
Antwoordtijd max. 3 weken
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Hematologie
Techniek/methode Microsatelliet DNA-analyse op de ABI3130 Genetic Analyzer
Toestel ABI3130 of 3500xL
Interpretatie De analyse bepaalt het genetisch profiel van de stamceldonor. De kennis van dit genetisch profiel is noodzakelijk om de chimerismebepaling van het post-transplant staal mogelijk te maken.
Deelname EKE UKNEQAS
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
RIZIV nr 588792-588803
B-waarde B4000
Versiedatum 24/01/2023