Back to top

chimerisme bepaling (NGS)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 5. Moleculaire hematologie, opvolging stamceltransplantatie
Code CHI_NGS (staalreceptie: testcode MOBI gebruiken)
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur bloed, beenmerg
Lichaamsmateriaal toegelaten wangslijmvlies
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2 ml bloed, 2 ml beenmerg (volstaat voor alle aangevraagde DNA analyses)
Analysevolume 0,2 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling DNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Acceptatiecriteria bijaanvraag max. 21d. na staalontvangst
Transport voorwaarden DNA-analyse. Na afname staal gekoeld bewaren bij 2-8°C. Verzending naar laboratorium mag bij kamertemperatuur.
Analyse frequentie 2-wekelijks
Antwoordtijd max. 3 weken
Antwoordtijd indien dringend 1 week
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Hematologie
Techniek/methode NGS analyse van 24 polymorfe merkers (Devyser chimerism NGS kit)
Toestel Miseq
Eenheid of kwalitatief % HC (host chimerisme)
Referentie waarden <0,2% in PB en <0,7% in BM
Interpretatie De gebruikte methode is NGS analyse van 24 polymorfe DNA merkers (Devyser chimerism NGS kit) en hiermee wordt het % host chimerisme (HC) bepaald. De analytische gevoeligheid van de analyse is 0.04% HC. Transplant patiënten in langdurige remissie vertonen een %HC van <0.2% in perifeer bloed en <0.7% in beenmerg. Deze test wordt gebruikt bij het volgen van engraftment en van herval bij patiënten met allogene stamceltransplantatie. Analyse wordt bij voorkeur uitgevoerd op perifeer bloed gezien het % host of receptor chimerisme (HC) na een beenmergtransplantatie lager is in perifeer bloed dan in beenmerg en de stijging van het % HC bij een beginnend relaps daardoor in perifeer bloed eerder opgepikt wordt dan in beenmerg. Validatie toonde dat een relaps gemiddeld > 3maanden eerder wordt gedetecteerd met deze methode dan met de PCR-STR chimerisme test.
Deelname EKE UKNEQAS
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
Cumulregel 588814-588825 met 587856-587860
RIZIV nr 588814-588825
B-waarde B4000
Versiedatum 24/01/2023