Back to top

chimerisme bepaling (microsatelliet merkers)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 5. Moleculaire hematologie, opvolging stamceltransplantatie
Code CHI_CE (staalreceptie: testcode MOBI gebruiken)
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur bloed
Lichaamsmateriaal toegelaten beenmerg
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2 ml bloed (volstaat voor alle aangevraagde DNA analyses)
Analysevolume 0,2 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling DNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Acceptatiecriteria bijaanvraag max. 21d. na staalontvangst
Transport voorwaarden DNA-analyse. Na afname staal gekoeld bewaren bij 2-8°C. Verzending naar laboratorium mag bij kamertemperatuur.
Analyse frequentie 2-wekelijks of bij dringend staal
Antwoordtijd max. 3 weken
Antwoordtijd indien dringend 3 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Hematologie
Techniek/methode Microsatelliet DNA-analyse op de ABI3130 Genetic Analyzer
Toestel 3500xL
Interpretatie De gebruikte methode is DNA fingerprinting door analyse van 15 microsatelliet merkers plus een merker op de geslachtschromosomen. Deze test wordt gebruikt bij het volgen van engraftment en van herval bij patiënten met allogene stamceltransplantatie. Analyse wordt bij voorkeur uitgevoerd op perifeer bloed gezien het % receptor chimerisme na een beenmergtransplantatie lager is in perifeer bloed dan in beenmerg en de stijging van het % receptor chimerisme bij een beginnend relaps daardoor in perifeer bloed eerder opgepikt wordt dan in beenmerg.
Deelname EKE UKNEQAS
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
Cumulregel 588814-588825 met 587856-587860
RIZIV nr 588814-588825
B-waarde B4000
Versiedatum 15/04/2022