Back to top

Bepalen DNA-profiel acceptor na de transplantatie op geselecteerde CD3 positieve T-cellen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 5. Moleculaire hematologie, opvolging stamceltransplantatie
Code CHI.CD3.T_VZ (staalreceptie: testcode 17000)
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Perifeer bloed, beenmerg
Recipient voorkeur heparine (2 tubes)
Speciale afname condities Staal na afname binnen 24u te bezorgen aan CMG UZ Gent. Enkel na telefonisch contact met klinisch bioloog. Niet op vrijdag of in het weekend.
Tevens dient DNA van donor en acceptor meegestuurd te worden.
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaar stalen bij KT of bij 2-8°C (niet invriezen).
Acceptatiecriteria staalontvangst binnen 24u na afname bezorgen aan uitvoerend lab
Transport voorwaarden Kamertemperatuur, dringend verzenden, mag op kamertemperatuur. De stalen dienen binnen 24u na afname in het uitvoerend labo te zijn.
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Centrum Menselijke Genetica UZ Gent
Interpretatie De gebruikte methode is DNA fingerprinting door analyse van 15 microsatelliet merkers plus een merker op de geslachtschromosomen op DNA afkomstig van geselecteerde CD3+ T-cellen. Deze test wordt gebruikt bij het volgen van engraftment na een mini transplantatie.
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
Diagnoseregel De verstrekkingen mag maximaal 6 maal in het eerste jaar follow-up na allogene hematopoïetische stamceltransplantatie en nadien maximaal 4 maal per jaar tot vijf jaar na de
transplantatie aan de ZIV worden aangerekend.
RIZIV nr 587856 587860
B-waarde B5000
Zoektermen chimerisme CD3 T cellen
Versiedatum 27/03/2023