Back to top

STAT3 mutatieanalyse: analyse wordt niet meer uitgevoerd, zie NGS lymfoid panel (sinds 01/10/2021)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 4. Moleculaire hematologie, uitgebreide mutatieanalyses
Code (staalreceptie: testcode MOBI gebruiken)
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur beenmerg, bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2 ml bloed, 2 ml beenmerg (volstaat voor alle aangevraagde DNA analyses)
Analysevolume 0,2 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling DNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Acceptatiecriteria bijaanvraag max. 21d. na staalontvangst
Transport voorwaarden DNA-analyse. Na afname staal gekoeld bewaren bij 2-8°C.Verzending naar laboratorium mag bij kamertemperatuur.
Analyse frequentie 2-wekelijks
Antwoordtijd max. 3 weken
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Hematologie
Techniek/methode DNA-sequentiebepaling
Toestel 3500xL
Interpretatie Mutatieanalyse van het STAT3 gen (exon-21, p.Gly630 tot p.Gly700) door DNA sequentiebepaling. Alle gekende mutaties komen voor in exon-21. Gevoeligheid is ongeveer 20% gemuteerd DNA. De mutaties komen voor in 40% van T- en NK- LGL leukemie en zijn geassocieerd met neutropenie en rheumatoïde arthritis.
Deelname EKE ringtest
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
Versiedatum 15/04/2022