Back to top

t(1;19) E2A-PBX1 kwantitatieve analyse

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 3. Moleculaire hematologie, acute leukemie
Subgroep Kwantitatieve analyses
Code T119_VZ (staalreceptie: testcode MOBI gebruiken)
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur beenmerg
Lichaamsmateriaal toegelaten bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 5 ml beenmerg, 8,5 ml bloed (volstaat voor alle aangevraagde DNA en RNA analyses)
Analysevolume 5 ml beenmerg of 8,5 ml bloed
Speciale afname condities verse afname met vermelding afnametijdstip
Bewaarcondities en voorbehandeling RNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Transport voorwaarden RNA-analyse. Na afname staal gekoeld bewaren bij 2-8°C. Transporteer binnen 24 uur naar het laboratorium. Verzending naar laboratorium mag bij kamertemperatuur.
Analyse frequentie verzending op donderdag
Antwoordtijd max. 4 weken (TAT onderaannemer 3 weken)
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent Laboratorium Klinische Biologie De Pintelaan 185, 9000 Gent; verzendtest wordt niet doorgestuurd in onderaanneming
Techniek/methode real- time PCR
Eenheid of kwalitatief kwantitatief
Interpretatie Zie website van uitvoerend labo.
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
Versiedatum 15/04/2022