Back to top

Screening acute leukemie genherschikkingen/translocaties (HemaVision)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 3. Moleculaire hematologie, acute leukemie
Subgroep Diagnostische uitwerking
Code HEVI_qPCR (staalreceptie: testcode MOBI gebruiken)
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur beenmerg
Lichaamsmateriaal toegelaten bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 5 ml beenmerg, 8,5 ml bloed (volstaat voor alle aangevraagde DNA en RNA analyses)
Analysevolume 1 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling RNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Acceptatiecriteria staalontvangst max. 48u. na afname
Acceptatiecriteria bijaanvraag max. 48u. na afname
Transport voorwaarden RNA-analyse. Na afname staal gekoeld bewaren bij 2-8°C. Transporteer binnen 24 uur naar het laboratorium. Verzending naar laboratorium mag bij kamertemperatuur.
Analyse frequentie wekelijks
Antwoordtijd max. 2 weken
Antwoordtijd indien dringend 2 dagen bij t(15;17) PML/RARA
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Hematologie
Techniek/methode real time PCR (HemaVision 28Q kit)
Toestel Viia 7
Interpretatie Multiplex real time PCR (HemaVision 28Q kit) voor detectie van 28 genherschikkingen (met 145 breekpunt en spice varianten) die voorkomen bij acute leukaemie. Naast (zeer) zeldzame genherschikkingen kunnen meer frequente aangetoond worden: BCR/ABL - t(9;22), PML/RARalfa - t(15;17), AML1/ETO - t(8;21), CBFB/MYH1 - inv(16), TEL/AML1 - t(12;21), verschillende MLL (11q23) genherschikkingen. Gevoeligheid is ongeveer 1 abnormale cel op 1000 normale cellen. Multiplex real time PCR (HemaVision 28Q) voor detectie van 28 genherschikkingen (met meer dan 145 breekpunt en splice varianten) die voorkomen bij acute leukaemie. Naast (zeer) zeldzame genherschikkingen kunnen meer frequente aangetoond worden: BCR/ABL - t(9;22), PML/RARalfa - t(15;17), AML1/ETO - t(8;21), CBFB/MYH1 - inv(16), TEL/AML1 - t(12;21), verschillende MLL (11q23) genherschikkingen. Gevoeligheid is ongeveer 1 abnormale cel op 1000 normale cellen. Deze test wordt enkel uitgevoerd bij diagnose van acute leukaemie en niet bij follow-up. Bepaalde genherschikkingen bepalen WHO entiteiten. Sommige genherschikkingen helpen prognose bepalen: zo zijn PML/RARalfa - t(15;17), AML1/ETO - t(8;21), CBFB/MYH1 - inv(16) en TEL/AML1 - t(12;21) geassocieerd met een goede prognose en de MLL (11q23) genherschikkingen in het algemeen met een slechtere prognose. DEK/NUP214 - t(6;9) en MLL/MLLT4 - t(6;11) zijn duidelijk geassocieerd met een slechte prognose. Voor verdere informatie, zie WHO classificatie, bijsluiter kit en literatuur.
Deelname EKE UKNEQAS, MODHEM
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
Diagnoseregel 587893-587904: herval van acute leukemie na 1 jaar wordt beschouwd als een nieuwe diagnostische fase.
RIZIV nr 587893-587904, 588571-588582
B-waarde B3000
Versiedatum 21/04/2023