Back to top

FLT3 kinase domein mutatieanalyse

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 3. Moleculaire hematologie, acute leukemie
Code FLT3KD_CE (staalreceptie enkel MOBI gebruiken)
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur beenmerg
Lichaamsmateriaal toegelaten bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2 ml beenmerg, 2 ml bloed (volstaat voor alle aangevraagde DNA analyses)
Analysevolume 0,2 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling DNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Acceptatiecriteria bijaanvraag max. 21d. na staalontvangst
Transport voorwaarden DNA-analyse. Na afname staal gekoeld bewaren bij 2-8°C. Verzending naar laboratorium mag bij kamertemperatuur.
Analyse frequentie Wekelijks
Antwoordtijd max. 8 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Hematologie
Techniek/methode PCR, restrictie enzym digestie en capillaire elektroforese.
Toestel 3500xL
Interpretatie Prevalentie van FLT3 mutaties bij AML is ongeveer 30% bij AML. De FLT3-ITD mutatie impliceert een slechte prognose, terwijl de prognostische betekenis van de FLT3 kinase domein mutatie onduidelijk is. Met het oog op het tijdig starten met FLT3 inhibitoren bij de eerstelijnsbehandeling van AML wordt de FLT3 kinase domein mutatie bepaald met PCR, restrictie enzym digestie en capillaire elektroforese. Hierbij wordt FLT3 D835 en de zeldzame FLT3 I836 mutatie gedetecteerd. Detectielimiet is ongeveer 5% mutant DNA.
Deelname EKE UKNEQAS
Accreditatie wordt aangevraagd
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
Zoektermen FLT3 D835
Versiedatum 24/01/2023