Back to top

FLT3 Allelic Ratio

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 3. Moleculaire hematologie, acute leukemie
Subgroep Mutatieanalyses
Code FLT3AR_CE (staalreceptie: testcode MOBI gebruiken)
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur beenmerg
Lichaamsmateriaal toegelaten bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2 ml beenmerg, 2 ml bloed (volstaat voor alle aangevraagde DNA analyses)
Analysevolume 0,2 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling DNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Acceptatiecriteria bijaanvraag max. 21d. na staalontvangst
Transport voorwaarden DNA-analyse. Na afname staal gekoeld bewaren bij 2-8°C. Verzending naar laboratorium mag bij kamertemperatuur.
Analyse frequentie 2-wekelijks
Antwoordtijd max. 3 weken
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Hematologie
Techniek/methode PCR, capillaire electroforese
Toestel 3500xL
Interpretatie De FLT3 ITD mutatie wordt aangetoond op DNA-niveau door PCR en capillaire fragment analyse en heeft prognostische implicaties bij AML. De FLT3 ITD allelic ratio is de verhouding van de piekoppervlakte van mutant op wild type FLT3. De bekomen waarde is semi-kwantitatief en is niet geaccrediteerd.
Volgens ELN aanbevelingen is de aanwezigheid van een FLT3 ITD mutatie aan een hoge allelic ratio (>of = 0,5) met wild type NPM1 geassocieerd met een slechte prognose. De afwezigheid van een FLT3 ITD of een ITD aan een lage allelische ratio (<0,5) is prognostisch gunstig in aanwezigheid van een NPM1 mutatie. Een gemuteerd NPM1 gen in aanwezigheid van een FLT3 ITD met hoge allelic ratio is prognostisch intermediair. Bron: Döhner et al. Blood 2017.
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
Versiedatum 24/01/2023