Back to top

MYD88 L265P mutatieanalyse

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 2. Moleculaire hematologie, mature B-, T- en NK-cel neoplasmata
Code MYD88_qPCR (staalreceptie: testcode MOBI gebruiken)
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur beenmerg, biopt
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 5 ml beenmerg (volstaat voor alle aangevraagde DNA en RNA analyses)
Analysevolume 5 ml beenmerg
Bewaarcondities en voorbehandeling DNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Acceptatiecriteria bijaanvraag max. 21d. na staalontvangst
Transport voorwaarden DNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Analyse frequentie 2-wekelijks
Antwoordtijd max. 3 weken
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Hematologie
Techniek/methode real time PCR
Toestel ViiA7
Interpretatie De gebruikte methode is kwantitatieve real time PCR. Reproduceerbare gevoeligheid van 1% mutant DNA. De MYD88 L265P mutatie komt voor in 90-95% van de LPL gevallen alsook in +/- 25% van de DLBCL en vooral in het ABC-subtype (1 op 3).
Deelname EKE ringtest
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
RIZIV nr 588453-588465
B-waarde B3000
Versiedatum 21/04/2023